Nyheter

SIS inleder arbete med kravstandard för innovationsledning

SIS inleder arbete med kravstandard för innovationsledning

Behovet av innovationsledning har under de senaste åren ökat mångfalt och gett upphov till en ny yrkestitel, innovationsledare. Aktörer på marknaden föredrar nu oftare nya lösningar framför gamla, där hållbarhetsskäl är en starkt bidragande faktor. I och med detta...

läs mer
Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ordförande

Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ordförande

Tomas Kåberger, professor inom fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, har blivit utsedd av regeringen till att ta över ordförandeskapet för delegationen för cirkulär ekonomi. Kåberger ersätter därmed Åsa Domeij, agronom och hållbarhetschef på Axfood, som...

läs mer
Nya regler för att öka återanvändning av elektronik

Nya regler för att öka återanvändning av elektronik

I enlighet med de rekommendationer som föreslogs i den statliga utredningen Använd det som fungerar har regeringen nu fattat beslut om regler som utökar producentansvaret, vilka kommer att införas vid årsskiftet. Utredningen uppskattar att kring 20–25 miljoner...

läs mer
Efterfrågan på gamla reservdelar ökar

Efterfrågan på gamla reservdelar ökar

Våren 2015 startade Swecon sin demonteringsanläggning. Hittills har 300 maskiner demonterats och i snitt innehar varje maskin 100 funktionsdugliga komponenter som kan återanvändas. Delarna loggas in, rengörs, funktionstestas och vid behov renoveras. Swecons...

läs mer
Restprodukter från jordbruket blir betong

Restprodukter från jordbruket blir betong

ByggVesta, RISE och Strängbetong har i ett gemensamt projekt, producerat hållbar betong genom att tillsätta aska från förbränning av spannmålsskal vid framställning av fjärrvärme. Denna industriella betong har endast halva klimatavtrycket jämfört med traditionell...

läs mer
Enbart 3 av 9 materialåtervinningsmål nåddes år 2020

Enbart 3 av 9 materialåtervinningsmål nåddes år 2020

Naturvårdsverkets nya statistik visar att enbart tre av nio materialåtervinningsmål nåddes under 2020. Målen för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar) nåddes. Av statistiken framgår det också att under 2020...

läs mer