Då öppnar världens största plaståtervinning i Motala


Feb 14, 2023


Site Zero i Motala. Bild: Svensk Plaståtervinning

Sveriges begränsade förmåga till att hantera och återvinna plastförpackningar är något som har diskuterats i nyhetssidorna under de senaste veckorna. I och med den nya plaståtervinningen som byggs i Motala kommer detta snart att ändras. Site Zero som byggnaden kallas kommer bli världens största och modernaste plaståtervinningsanläggning.

 

Site Zero – en banbrytande klimatneutral anläggning

 

Byggandet av Site Zero innebär att anläggningen i Motala kommer att fördubbla sin kapacitet. Med ny banbrytande teknik kommer dessutom anläggningen att tredubbla antalet plastsorter som kan återvinnas. Den förväntade kapaciteten är 200 000 ton plastförpackningar per år samt återvinning av tolv olika sorters plaster. Enligt Svensk Plaståtervinning betyder utökningen att anläggningen kommer att kunna ta emot och, på sikt, återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll – inklusive den tillökning av förpackningar som förhoppningsvis kommer med förbättrad källsortering från de svenska hushållen.

 

Site Zero kommer även att bli den första klimatneutrala anläggningen med noll utsläpp. Verksamheten ska drivas helt på förnybar energi, där en tillbyggnad av solceller på taket till anläggningen är inplanerad. Den plast som inte kan återvinnas kommer gå till energiutvinning utan växthusutsläpp med hjälp av Carbon Capture Storage (CCS), det som på svenska kallas koldioxidinfångning.

 

Plaståtervinningen blir cirkulär i Sverige

 

Återvinningsanläggningen planeras att färdigställas under 2023 medan granulering och tvättning av plast på anläggningen kommer att påbörjas 2025. Om allt går som planerat innebär det alltså att Sverige från och med år 2025 kommer att ha ett eget cirkulärt plastflöde och det kommer således inte vara nödvändigt att, som idag, transportera plastavfall till kontinenten för återvinning. Framöver ska också sammansatta plastmaterial kunna återvinnas genom kemisk återvinning eller genom att bli nya kompositprodukter.

 

Återvinningsanläggningen utgör en miljardsatsning från Svensk Plaståtervinning och har även finansierats via Klimatklivet med dryga 180 miljoner kronor. Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning i Motala och ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi menar att investeringen kommer skjuta Sverige till fronten av plaståtervinning.

 

”Den här investeringen skapar förutsättningar för att göra Sverige världsledande inom plaståtervinning. Att få göra det tillsammans med våra producentkunder och ägare, som består av stora delar av det svenska näringslivet, känns mycket inspirerande” – Mattias Philipsson.

 

Källa: Svensk Plaståtervinning pressmeddelande & Svensk Plaståtervinning Site Zero