Ny statistik – investeringar i cirkulär ekonomi ökar medan andel återvunnet material i produktion minskar


Jul 14, 2022


I juni publicerade SCB nationella indikatorer för cirkulär ekonomi, en del av det Vinnovafinansierade projektetDet som möts blir gjort.Statistiken utgår från de indikatorer som Eurostat, EU:s officiella statistikkontor, använder sig av. Rapporten innehåller data inom konkurrens och innovation, produktion och konsumtion, sekundära råmaterial samt återvinning.


De trender som kan utläsas ur statistiken pekar både mot förbättringar såväl som försämringar vad gäller övergången till en mer cirkulär ekonomi. Investeringar inom cirkulär ekonomi har ökat, från 4000 miljoner kronor år 2010 till knappa 7000 miljoner år 2019, medan andel återvunnet material i produktionen (CMU) har minskat från 8,2% år 2012 till knappa 7% år 2020. Svenskar genererar även mer avfall än för tio år sedan, en ökning som förväntas fortsätta. Under 2018 genererades i genomsnitt 2,1 ton avfall per person i Sverige, mineraliskt avfall exkluderat.


Källa: SCB