Nytt samarbete skapar cirkulära värdekedjor för batterier 


Mar 7, 2024


Det norska batteritillverkningsföretaget Morrow Batteries och Stena Recycling ingår nu ett samarbete som syftar till att skapa cirkulära värdekedjor för litiumjonbatterier. Produktionsspill från Morrows batterifabrik i Norge kommer att hanteras på Stena Recyclings nya återvinningsanläggning för batterier i Halmstad, för att sedan kunna användas i produktionen av nya batterier.

 

Litiumjonbatterier – avgörande för omställningen men resurskrävande

 

Litiumjonbatterier är en viktig komponent i den gröna omställningen, och behövs exempelvis för elektrifieringen av transportsektorn och för lagring av förnybar energi från exempelvis sol- och vindkraft.

 

Tillverkningen av litiumjonbatterier är dock en energikrävande process. I en rapport från IVL beräknades tillverkningen av litiumjonbatterier år 2019 orsaka utsläpp motsvarande 61-106 kg koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batterikapacitet, beroende på i vilken grad förnybar energi använts i produktionen. Det innebär att tillverkningen av ett elbilsbatteri som har kapacitet att lagra 70 kWh orsakar utsläpp motsvarande cirka 4-7 ton koldioxidekvivalenter.

 

Dessutom kräver tillverkningen, förutom litium, även andra kritiska råmaterial, såsom kobolt och nickel. Att skapa cirkulära flöden av dessa material är därför en viktig nyckel för att lyckas med den gröna omställningen.  

 

Batteriåtervinning som bryter ny mark 

 

Samarbetet går ut på att Stena Recycling ska samla in och lagra spill från Morrows produktion, samt utbilda de anställda vid Morrows batterifabrik så att spillet hanteras på rätt sätt. Stena Recycling ska även ansvara för transport och hantering av materialet i sin nya anläggning för batteriåtervinning i Halmstad. Där kan materialen förädlas genom kemiska processer och med en hög återvinningsgrad generera råvaror som kan användas för tillverkning av nya batterier. Anläggningen är en av de första i Europa att återvinna batterier i industriell skala – enligt Stena Recycling kan hela 10 000 ton avfall återvinnas per år.

 

Ambitioner om en komplett cirkulär batterivärdekedja

 

Avtalet mellan Stena Recycling och Morrow kommer fortlöpa under ett och ett halvt år, men företagen planerar att i framtiden bygga upp ett komplett system för cirkulära batterivärdeskedjor och inrätta en större anläggning i Eyde Material Park i Norge, som skulle kunna hantera både materialströmmar från Morrow, men även från andra företag.   

 

”Vi hoppas och förväntar oss att detta ska bli det första steget i en gemensam bredare insats för att möjliggöra smidiga och cirkulära värdekedjor för batterier.” - Stina Torjesen, hållbarhetschef på Morrow.

 

Källa: IVL Rapport och Stena Recycling Pressmeddelande