ICKU, genom Futuense, blir medlem i Stockholms stads klimatpakt


Jun 21, 2021


ICKU, som är en del av Futuense, ingår nu Stockholms stads klimatpakt. Tillsammans med andra Stockholmsföretag ska ICKU vara med och bidra till ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Redan 2023, ska den totala utsläppen av växthusgaser i Stockholm ha minskat till maximalt 1,5 ton CO2e per invånare.


-Att bli en del av detta nätverk är en självklarhet för Futuense. Vi arbetar dagligen med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Alla måste göra sitt för att bidra till omställningen av samhället, säger Aylin Farid, vd, Futuense och utbildningsansvarig för ICKU.


Klimatnätverket består av cirka 330 medlemmar från hela regionen och fungerar som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapas det en mötesplats för diskussioner, nya idéer samt samarbeten som ska leda till att uppnå målet.


Klimatpakten samordnas av Katarina Luhr, Miljö- och klimatborgarråd. Den grundades i september 2007 Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton och 7 företag.