Global kunskapshubb öppnade i samband med Zero Waste Day


Apr 4, 2023


Den första internationella dagen för Zero Waste, det vill säga nollavfallsdagen, gick av stapeln i förra veckan den 30 mars. I samband med dagen lanserade UNEP och UN-Habitat en ny nollavfallshubb med exempel på tidigare projekt samt verktyg och information kring minskning av avfall.

 

Zero Waste Day

 

I december förra året beslutade FN:s generalförsamling om att införa en internationell dag för nollavfall. Syftet med dagen är att främja hållbar konsumtion och produktion, cirkulär ekonomi och arbetet med Agenda 2030.

 

Hållbar konsumtion och produktion

 

De senaste decennierna har material som går till produktion och konsumtion enbart ökat och om inget förändras är prognosen att den globala resursutvinningen kommer öka med 110 procent till år 2060. Denna form av linjär produktion och konsumtion bidrar till överskridandet av tre planetära kriser: global uppvärmning, förlust av biodiversitet och föroreningar.

 

Hållbar konsumtion och produktion vilar i stället i huvudsak på principerna för cirkulär ekonomi, det vill säga förlängd livslängd av produkter samt återbruk och återvinning i högsta möjliga mån. På detta sätt minskar även avfallet, som inte enbart utgör ett resursslöseri utan även orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Om matsvinn och avfall var ett land skulle det, enligt UNEP, utgöra den tredje största källan, efter USA och Kina, till växthusgaser.

 

Zero Waste Knowledge Hub

 

Nollavfallshubben har skapats i ett samarbete mellan FN:s miljöprogram (UNEP) och FN:s boende och bosättningsorgan (UN-Habitat) och kan användas både för att hitta – och rapportera in – projekt som har genomförts och som bidrar till minskning av avfall. Hubben hittas via One Planet Network, ett nätverk bestående av tusentals beslutsfattare, forskare, organisationer och företag som arbetar för implementeringen av mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) i Agenda 2030. Nollavfallshubben ska fungera som ett arkiv där människor jorden runt kan hitta vägledning och idéer för projekt, vilket är varför UNEP och UN-Habitat nu uppmanar alla som kan att bidra till kunskapsarkivet.

 

Bland de svenska initiativen i nollavfallshubben i dagsläget återfinns projekt från bland annat Naturvårdsverket, Konsumentverket och Stockholm Environment Institute (SEI).

 

I dagsläget pågår även arbetet inom FN med att upprätta en vetenskaplig panel för kemikalier, avfall och föroreningar, vilken ska ha samma funktion som IPCC har för klimatkonventionen. Du kan läsa mer om inrättandet av panelen här. (länk till Futuense-artikel).

 

Källa: International Day of Zero Waste | United Nations & Zero Waste | One Planet network