Vetenskapligt bevisad effekt för svensk plaståtervinnigslösning


Apr 16, 2024


Det svenska företaget Nexam Chemical har tagit fram en ny patenterad teknologi som kan underlätta mekanisk återvinning av polypropen med hjälp av ett antal kemiska tillsatser. Tillsatsernas effektivitet har nyligen testats i en vetenskaplig studie – med goda resultat.  

 

Mekanisk återvinning medför ofta en kvalitetsförlust


Vid mekanisk plaståtervinning smälts plasten ner och omformas till nya produkter. Detta är den vanligaste typen av plaståtervinning och är, i jämförelse med kemisk återvinning, mindre energikrävande. Mekanisk återvinning medför dock ofta en försämring av materialets renhet och kvalitet för varje återvinningscykel. Detta gör att det inte alltid går att uppnå så kallad högvärdig återvinning med hjälp av mekanisk återvinning, utan att materialet i stället enbart kan användas i tillämpningar med låga krav på renhet, så kallad ”downcycling”.

 

Tillsatserna har testats i rigorösa experiment


Den vetenskapliga studie som testat effektiviteten hos Nexam Chemicals tillsats undersökte hur termomekanisk nedbrytning påverkar polypropenmolekylernas struktur under flera återvinningscykler. Resultaten visade att man genom att addera Nexam Chemicals tillsats kunde förhindra en förändring av molekylernas egenskaper hos återvunnen polypropen. Tillsatsen tillförde även fördelaktiga förändringar i smältstrukturen hos materialet.

 

Framsteg för plaståtervinningsindustrin


Tillsatserna, som redan idag finns tillgängliga på marknaden under namnet ”Reactive Recycling”, har därmed en vetenskapligt bevisad positiv effekt på den mekaniska återvinningsprocessen, vilket ökar möjligheten att skapa högkvalitativa återvunna produkter genom mekanisk återvinning.


"Detta innebär en betydande milstolpe inom polymeråtervinning, och jag är stolt över att kunna dela detta bidrag till den globala plaståtervinningsindustrin. Vår teknik för Reactive Recycling™ öppnar för en betydligt ökad användning av rPP [dvs. återvunnet polypropen] i processer som för närvarande är begränsade till främst jungfruligt material, till exempel skumning, blåsformning, vakuumformning och filmblåsning" - Ronnie Törnqvist, VD för Nexam Chemical.

 

Källa: Nexam Chemical Pressmeddelande