Cirkulär butik i alla IKEA:s varuhus


Apr 16, 2021


IKEA introducerar under våren det nya konceptet Cirkulärbutiken i alla sina svenska varuhus. Cirkulärbutiken ska ta till vara på gamla IKEA möbler som annars riskerar att slängas bort genom att istället sälja dem vidare, vilket blir en vidareutveckling av den tidigare Fynd-avdelningen.


IKEA har sedan sommaren 2020 köpt tillbaka och sålt vidare begagnade IKEA-möbler, som tillsammans med utgående sortiment utgör innehållet i Cirkulärbutiken. Planen är att även expandera för att införa samma koncept på alla varuhus världen över.


Detta nya cirkulära koncept är en viktig pusselbit i företagets totala omställning till en helt cirkulär affärsmodell till år 2030. Jonas Carlehed, hållbarhetschef för IKEA Sverige, kallar hållbarhetsarbetet för den största omvandlingen i IKEA:s historia.


Cirkulärbutiken har i syfte att både inspirera kunderna till en mer hållbar vardag och samtidigt vara mer ekonomisk gynnsam för kunderna i och med lägre priser. Butiken förkroppsligar IKEA:s mål om att “…göra det enklare att ta hand om och ge IKEA-möbler ett andra liv”.


Källa: IKEA