Minskade koldioxidutsläpp tack vare samarbete inom cirkulär IT


Maj 2, 2024


Företaget B2B IT-Partner och Stena Recycling inledde för några år sedan ett samarbete kring uttjänta IT-produkter. Resultatet av projektet har nu visat sig ge stora klimatvinster och avsevärt minskade koldioxidutsläpp.

 

Ett hållbart samarbete


B2B IT-Partner är en IT-leverantör som länge arbetat med återbruk av datacenter, lagringsutrustning, servrar och andra tillbehör. År 2017 inledde de ett samarbete med Stena Recycling, som går ut på att B2B IT-Partner levererar IT-utrustning till sina kunder och när produkterna är uttjänta tar Stena Recycling hand om dem och förbereder dem för återbruk. Stena Recycling har lång erfarenhet av cirkulär IT, med en av landets största specialanläggningar för återbruk av IT-produkter, samt ett specialistteam inom återbruk och återvinning av IT.

 

Betydande minskning av koldioxidutsläpp


Företagen presenterar nu att samarbetet har medfört en koldioxidbesparing på cirka 3,3 ton sedan det inleddes. I energi motsvarar det förbrukningen för 388 villor under ett år.


”Vårt nära samarbete med B2B IT-Partner, med vår gemensamma kompetens och utveckling av tekniska lösningar har bidragit till att öka livslängden på en stor mängd IT-utrustning under sju års tid. Vi ser resultat både i form av bättre lönsamhet och minskad klimatpåverkan vilket är fantastiskt roligt” – Henrik Levin, affärsutvecklare på Stena Recycling.

 

Utmaningarna för cirkulär IT


En av svårigheterna som projektpartnerna stött på är att det är svårt att hitta rätt köpare på marknaden för begagnad IT-utrustning, och att säkerställa att alla produkter hanteras på ett säkert och hållbart sätt.


B2B IT-Partner har under projektet ställt höga krav på transporter, dataradering och säker förvaring och kontroll. Ytterligare en viktig aspekt handlar om att kontrollera att produkterna inte hamnar i tredje land, utan säljs till kunder och länder där de stannar.  

 

Källa: Stena Recycling Pressmeddelande