Batterier återvinns snabbare och miljövänligare med ny metod


Okt 25, 2021


Forskare på KTH har med hjälp av en metod möjliggjort snabbare återvinning av värdefulla metaller ur förbrukade litiumbatterier. Detta behövs då elektrifieringen av vårt samhälle ökar och medför att antalet förbrukade batterier som måste tas hand om ökar också.


Med den nya metoden har forskare på KTH lyckats utvinna metallerna ur ett litiumbatteri på halva tiden jämfört med de sedvanliga metoderna. I den nya metoden används ultraljud och man får ut mer metalljoner.


Syrorna som används är av svagare varianter, som ättiksyra och citronsyra, än den vanliga använda svavelsyran. Således är denna metod både snabbare och gynnsammare ur arbetsmiljö och hållbart perspektiv. Vid vissa tillfällen har forskarna lyckats extrahera upp till 99 procent av metallinnehållet i de vanligaste litiumjonbatterierna. Dessa batterier är vanliga i Iphone och Tesla.


Ultraljudets användning i denna metod har stor utvecklingspotential. I framtiden kan forskare arbeta med optimering av ultraljudet i olika sammanhang.


Källa: pressmeddelande