Nytt digitalt verktyg mäter mängden plast i avfall


Jan 23, 2024


Som en del i arbetet med att minska koldioxidutsläppen är Umeå en av tre städer i Sverige som nu testar det nya digitala mätverktyget FossilEye – ett system som automatiskt sorterar ut plast ur avfall. Umeå Energis målsättning är att på sikt automatiskt kunna sortera ut och återvinna den plast som idag utgör en stor del av avfallets fossila innehåll.

 

Verktyget skannar och analyserar avfall


FossilEye testas just nu via en mobil prototypanläggning på Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå. Stickprover från avfallet sprids ut på ett band, där det skannas och analyseras. Maskinen kan analysera upp till 10 kubikmeter avfall åt gången, och peka ut både vad i avfallet som är plast och vad det är för typ av plast. Tack vare det nya systemet blir det även möjligt att spåra källan till plastavfallet, och därmed få information om vilka avfallskunder som är bättre – och sämre – på att sortera ut plasten ur avfallet.

 

Automatiserad spårning ska bidra till ett mer rättvist system


Enligt de regelverk som finns idag är det inte den som lämnar plast i sitt avfall som står som ansvarig – i stället läggs bördan för de fossila utsläppen på kraftvärmeverken, via EU:s utsläppshandelssystem, och fjärrvärmekunderna, vars klimatpåverkan utläses i exempelvis miljöbokslut.

 

“Vi vill att avfallskunden ska betala för de utsläpp som deras plastavfall orsakar, i stället för fjärrvärmekunden. Det ska löna sig att sortera bättre och redan från början lämna plasten där den ska vara, nämligen i materialåtervinningen. Vi som jobbar i energibranschen måste göra vårt, och förpackningsindustrin göra sitt, för att underlätta sorteringen och ta fram produkter som är enkla att återvinna” - Ulf Kullh, affärsutvecklare på Umeå Energi.

 

Mindre plast som eldas upp


FossilEye:s högteknologiska system med sortering och spårning gör det möjligt för energiföretagen att undvika att elda plast – samtidigt som det kan skapa incitament för avfallskunderna att sortera ut och återvinna plasten från början.  

 

“Vi hoppas att detta ska bli praxis vid anläggningar för energiutvinning ur avfall” - Ulf Kullh, affärsutvecklare på Umeå Energi.

 

2020 gick endast 10 procent av all plast som sattes på marknaden till materialåtervinning. Den plast som återvinns utgörs bland annat av plastförpackningar och och pantflaskor, medan en stor del av resterande plastavfall förbränns inom energiindustrin.

  

Källa: Pressmeddelande Umeå Energi och Naturvårdsverket