The Circular Electronics Initiative


Aug 28, 2021


Ett nytt globalt initiativ, The Circular Electronics Initiative, har startats för att ta itu med de sociala och miljömässiga problemen som elektronik medför. Bakom initiativ står TCO och 20-tal andra organisationer. Syftet med initiativet är att få organisationer och konsumenter att värna om elektroniska varor de använder på ett mer ansvarsfullt sätt. Man hoppas att genom hand-on tips och lyfta fram bästa praxis för att visa köpare att det är enkelt att göra skillnad.


Enligt TCO ackumuleras giftiga elavfall med en hastighet på 50 miljoner ton varje år, vilket motsvarar ca 4 500 Eiffeltorn eller 8,3 Pyramider i Giza! Den osäkra hanteringen av elavfall bidrar många gånger också till hälsoproblem och miljöförstöring.


Källa: TCO