Coop prövar system med cirkulära kassar


Jul 11, 2023


Foto: Gordon Delivery.

I början av året skrev vi om hur transportföretaget Gordon har utökat sin fordonsflotta med lastbilskylskåp producerade av återvunna PET-flaskor. Nu inleder Coop ett nytt samarbete med företaget och denna gång med målsättningen att börja återanvända sina leveranskassar.

 

Pilotprojekt med stor klimatvinst

 

Pilotprojektet innebär att mjuka kassar, vilka ersätter papperskassarna, används från butik till leverans till kund, där kunden sedan returnerar kassen vid Gordons nästa leverans. Kassarna tvättas efter användning och används igen vid kommande leveranser. Enligt livscykelanalys från Linköpings universitet behöver kassen enbart cirkuleras fem gånger för att systemet ska få en lägre klimatpåverkan än användning av en papperskasse en gång. Vid användning av flergångskassen ytterligare 20 gånger minskar dess totala klimatpåverkan med 65 procent jämfört med papperskassen.

 

Bland Coops konsumenter fanns det ett stort intresse för pilotprojektet och det tog endast en dag innan platserna i testgruppen fylldes. När testprojektet är genomfört finns det planer för att snabbt kunna skala upp systemet i hela landet.

 

Källa: Coop pressmeddelande