Nya digitala samarbeten stärker möjligheterna till återbruk i byggbranschen


Nov 7, 2022


Genom nya digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt hoppas nu CCBuild att deras marknadsplats kommer få bredare spridning och locka fler aktörer. Årligen genereras ungefär 10 miljoner ton avfall från bygg- och rivningssektorn i Sverige, återbruksarenor för byggmaterial har därför stor potential att både minska avfall såväl som utsläpp. 

 

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och är bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. CCBuilds digitala marknadsplats möjliggör för köpare och säljare av återbrukade byggmaterial och produkter att kopplas ihop. På marknadsplatsen säljs allt från WC-stolar till fasadtegel såväl som olika typer av tjänster. Det finns även en funktion för att göra efterlysningar av olika material och produkter inför kommande byggen.

 

Basta är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter medan Prodikt är en digital hållbarhetsplattform där olika aktörer inom byggbranschen kan samarbeta genom byggprocessen. De nya samarbetena innebär att deras digitala tjänster, en loggbok respektive en plattform nu kopplas ihop med CCBuilds marknadsplats genom API, application programming interface. Mycket förenklat kan API sägas vara en programvara som skapar en gränsyta mellan olika datorprogram, en form av kommunikationen mellan programmen. Användare av Bastas och Prodikts digitala tjänster kommer därför hädanefter att ha tillgång till CCBuilds marknadsplats via loggboken och plattformen. För CCBuilds del innebär samarbetena att räckvidden för marknadsplatsen ökas.

 

Via sammankopplingen till Prodikts plattform kommer även produkterna från CCBuild att få egna produktkort med hållbarhetsdata såväl som information kring transportens klimatpåverkan beräknad utifrån produkten geografiska placering. Rasmus Ekberg, VD och medgrundare till Prodikt tror att samarbetet kommer att öka återbruket i byggsektorn.

 

”Genom att koppla samman plattformarna ökar vi både tillgängligheten på och efterfrågan av cirkulära produkter. Tack vare att CCBuilds produkter blir tillgängliga på Prodikt kan samtliga i branschen tillämpa tillgängliga återbrukade produkter i sina projektanalyser”-Rasmus Ekberg, VD och medgrundare till Prodikt.

 

Källa: IVL press & CCBuild