ICA minskar matsvinnet med hjälp av AI


Jun 6, 2023


Bild: ICA

ICA har inlett ett samarbete med Whywaste för att minska matsvinnet. Whywastes digitala verktyg har testats i fyra pilotbutiker med goda resultat. Nu ska möjligheten att använda sig av verktyget rullas ut i alla ICA-butiker.

 

Så fungerar verktyget

 

Det digitala verktyget, Whywaste, kan användas direkt i medarbetarnas telefoner och ger rekommendationer utifrån butikens egna data. Exempelvis kan medarbetarna snabbare skanna en butikshylla för att se vilka varor som har kort utgångsdatum varpå verktyget med hjälp av AI ger förslag på möjliga åtgärder för varan, det kan handla om att inkludera produkten i det egna köket eller att föreslå en prissänkning utifrån varans ursprungliga pris och utgångsdatum. Whywaste inkluderar även en donationsplattform som gör det enkelt för butiken att skicka över information om varorna till en person eller välgörenhet som tar emot maten. Med ett analysverktyg kan butiken också se vilka varor som ofta leder till matsvinn. Slutligen kan verktyget skapa marknadsföring genom skärmar i butiken för att involvera kunderna i hållbarhetsarbetet, bland annat genom att synliggöra vilka produkter som är prisnedsatta.

 

Minskar matsvinnet med upp till 40 procent

 

Matsvinnet utgör en av de största utmaningarna för dagligvaruhandeln, inte bara utifrån klimatsynpunkt utan också i form av kostnader. Pilotprojekten som gjorts i fyra butiker ser dock lovande ut, butikerna har kunnat minska sitt matsvinn med upp till 40 procent och har därmed också blivit mer kostnadseffektiva. Axel Eriksson, butikschef för en av butikerna som deltagit i pilottesterna är hittills mycket nöjd med de uppnådda resultaten.

 

”Vi behöver praktiska verktyg som hjälper oss i vardagen och det är precis det Whywaste och ICAx har fått till genom att utgå ifrån hur vi jobbar i butiken och haft en tät dialog under hela piloten.” – Axel Eriksson.


Nästa steg i samarbetet mellan ICAx, vilket är ICA:s innovationshub, och Whywaste är att ge möjligheten till alla ICA-butiker att använda sig av AI-verktyget.

Källa: ICA pressmeddelande & Whywaste