Ny rapport kartlägger metoder för att behandla PFAS


Okt 19, 2023


Flera nytillkomna studier har belyst hälsoriskerna med PFAS, de så kallade "evighetskemikalierna", och myndigheter från flera länder i EU föreslår nu att produktionen av dessa ska förbjudas. Men vad ska göras med de ämnena som redan finns i bland annat förorenade jordar? Avfall Sverige har i en ny rapport kartlagt olika metoder som kan användas för storskalig tillämpning.

 

Vad är PFAS?

 

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en ämnesgrupp bestående av mer än 10 000 olika identifierade ämnen. Ämnena är syntetiskt och industriellt framställda och har egenskaper som gör att de stöter bort fett, smuts och vatten, vilket gör att de används för impregnering av olika material, såsom textilier och pappersförpackningar. Andra användningsområden för PFAS är vid tillverkning av bland annat tvättmedel, färger och brandsläckningsskum. PFAS är långlivade ämnen, därav namnet "evighetskemikalier", som nu är brett utspridda i miljön. Att kemikalierna har fått så stor spridning beror på att de kan resa långt från där de tillverkas eller används via både luft och vatten, vilket gör PFAS till ett globalt problem.

 

Hälsorisker med PFAS och förslag om förbud

 

Hälsorisker med PFAS har identifierats för olika däggdjur, med effekter på levern, sköldkörtelhormoner, immunsystemet och reproduktionssystemet. I början av året överlämnade Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheter från fyra andra EU-länder ett förslag om förbud mot tillverkning och försäljning av PFAS. Även om förslaget går igenom återstår dock uppgiften att ta hand om redan utsläppt PFAS.

 

Tre metoder för att behandla PFAS

 

De strömmar av fast avfall där behandling av PFAS anses vara mest relevant för är: förorenad jord, avloppsreningsslam och avfallsförbränningsaskor. Detta för att kunna förbereda PFAS-förorenade massor för deponering eller återanvändning utan att riskera fortsatt spridning av ämnena. Avfall Sveriges rapport kring behandling av PFAS utgör en översikt av teknikutvecklingen på området i omvärlden. I rapporten har sedan ett urval gjorts, där befintliga tekniker närmast storskalig tillämpning har valts ut. De tre metoderna är:


  1. Tvätt (för att avlägsna PFAS).
  2. Stabilisering (fastläggning med sorbent, vilket innebär en process för att absorbera, binda eller avlägsna ämnen).
  3. Termisk behandling (avdrivning och förstöring av ämnena).

 

Metoderna har dock sina begränsningar, vilket är varför en kombination av flera tekniker kan vara fördelaktigt. Vad gäller tvätt för att avlägsna PFAS kan tekniken vara effektiv då PFAS är relativt vattenlösligt. Tyvärr är teknikerna för att sedan behandla lakvattnet inte lika effektiva ännu, men framsteg sker på området. Medan mycket fokus läggs på stabiliseringen av PFAS menar författarna till rapporten att denna metod främst är effektiv på kort sikt, då det inte förhindrar att PFAS avges på längre sikt. Den metod som i rapporten lyfts fram som den mest lovande tekniken är termisk behandling. Genom att bryta ned PFAS till mindre komponenter och sedan omvandla dessa till ofarliga ämnen kan PFAS nämligen helt elimineras från kretsloppet.

 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Avfall Sverige inom kort.

 

Källa: Avfall och Miljö nr. 4/2023.