Jäst som lösning för matsvinn


Dec 21, 2023


Formas gick nyligen ut med nyheten att de ska finansiera nio projekt för minskat matsvinn med totalt 53 miljoner kronor. Ett av projekten, som bedrivs på Chalmers, undersöker möjligheterna med att använda jäst i förpackningar för att minska bildningen av mögelsvamp på frukt och grönsaker. Levande material, liksom jäst, utgör ett nytt forskningsfält med mycket stor potential.

 

Formas satsning på projekt för minskat matsvinn

 

Av all mat som produceras i världen slängs en tredjedel. Svinn av ätbar mat och dryck står också för 8 till 10 procent av de totala utsläppen av växthusgaser på global nivå, där hushållen står för den största andelen. Att kasta mat innebär därför inte bara stor klimat- och miljöpåverkan utan utgör även en ekonomisk kostnad för konsumenterna. I Sverige slängs ungefär 15 kilo ätbar mat per person och år. Formas utlysning ”I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn” består av nio olika projekt som syftar till att öka kunskapen om människors förhållningssätt och beteenden när det gäller matsvinn såväl som att främja utvecklingen av innovativa levande material som kan öka hållbarheten av mat.

 

Kravet för Formas utlysning har varit att projekten ska inkludera minst en aktör utanför akademin och att de ska bestå av flera parter. Organisationer som medverkar är bland annat Lantmännen, Coop, Västra Götalandsregionen och Borås stad. De längsta projekten inom programmet pågår i tre år.

 

Jäst för att bekämpa mögelsvamp

 

I dagsläget kasseras så mycket som 60 procent av all frukt och grönt som produceras, vilket är mest av alla typer av livsmedel. Att kunna utforma ett material som lösning till en av faktorerna av svinnet, mögelsvamp, skulle därför potentiellt kunna ha mycket stor påverkan. Trots vetskapen om att flera jästsorter effektivt kan hämma tillväxten av mögelsvampar är kunskapen om fenomenet väldigt begränsad. Applikationsmöjligheterna för jäst är dessutom i stort sett helt outforskade.

 

Forskarna i projektet kommer att, på detaljnivå, kartlägga hur olika jästsorter kan stoppa mögelsvampar, identifiera vilka ämnen som de producerar och hur dessa kan användas. Slutligen ämnar projektet att 3D-printa prototyper för material och testa dessa för frukt och grönsaker.

 

Projektgruppen består av experter inom mikrobiologi vid Chalmers, material- och livsmedelsvetenskap vid Aalto Universitet och RISE, och matsäkerhet och industriella aspekter vid Axfoundation.

 

”På sikt förväntas projektets resultat leda till nya smarta förpackningar som på ett hållbart och säkert sätt ger ökad livslängd år frukt och grönt, vilket i sin tur leder till minskat matsvinn och minskad miljöpåverkan av livsmedelsystemet, både i Sverige och internationellt” - Cecilia Geijer, docent i industriell bioteknik vid Chalmers.

 

Källa: Nyhet Chalmers och Nyhet Formas