Nytt laboratorium för plaståtervinning med enzymer


Apr 9, 2024


Det Lundabaserade företaget Cyclezyme meddelar att de har färdigställt sitt nya laboratorium. Där kommer forskare, med hjälp av avancerad ny teknik, kunna analysera produkter från plastnedbrytning och utveckla och effektivisera tekniker för återvinning av plast med hjälp av enzymer.

 

Traditionell plaståtervinning ger upphov till stora utsläpp


Idag sker plaståtervinning vanligtvis genom termomekaniska återvinningsprocesser. Med detta menas att plastavfallet smälts samman och används till nya och lågkvalitativa plastprodukter, som minskar i kvalitet och renhet för varje återvinningscykel.

Ett annat problem med denna typ av återvinning är att endast transparenta plaster kan återvinnas i ett slutet system. Blandade eller smutsiga plaster är svåra eller omöjliga att materialåtervinna och dessa förbränns därför ofta i energiåtervinningsprocesser. Detta orsakar i sin tur stora utsläpp av växthusgaser. Enligt Naturvårdsverket står utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen för cirka 8 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Detta motsvarar drygt 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.  

 

Det nya labbet skapar nya möjligheter


Med hjälp av Cyclezymes teknik kan plasten i stället återvinnas med hjälp av enzymer. Dessa enzymer kan specifikt bryta ner exempelvis polyetylentereftalat (PET) i sina beståndsdelar, utan att höga temperaturer och lösningsmedel behöver användas. Denna teknik ökar återvinningsgraden och bidrar till att en större del av plastavfallet går till högvärdig återvinning.


Cyclezymes mål är att utveckla skräddarsydda enzymer för att effektivt hantera olika typer av plastavfall. Det nya labbet gör det möjligt att effektivisera den enzymatiska återvinningsprocessen genom precisionsexperiment och analyser av enzymernas beteende vid nedbrytning av olika material.


"Det färdigställda laboratoriet möjliggör genomförandet av hela arbetsflödet, från tillverkning av eget enzym till analys av slutprodukter från plaståtervinning, i våra egna lokaler, vilket kommer vara till stor hjälp när vi ska optimera våra processer. Vi tar ett viktigt steg mot att fortsätta/inleda diskussioner med potentiella kunder eller samarbetspartners och mot vårt långsiktiga mål om att omvandla plaståtervinningsindustrin och bidra till en mer hållbar framtid." – Peter Falck, VD för Cyclezyme.

 

Källa: Cyclezyme & Pressmeddelande