Skärpta miljökrav vid upphandling av olika typer av transportfordon


Jul 4, 2022


Den 1 juli trädde nya lagar i kraft gällande offentlig upphandling av bland annat köpta och hyrda bilar, kollektivtrafik på väg, passagerartransporter för särskilda ändamål, sophämtning och posttransporter. Lagändringen innebär att avtal för upphandling behöver uppfylla krav på minsta andel miljöanpassade fordon.

Exempelvis innebär lagen ett krav på att minst 38,5% av de lätta bilarna, det vill säga bilar, bussar eller lastbilar under fem ton, som avtalet innefattar ska gå på ren energi.


Källa: Regeringskansliet, SFS 2022:314