AMF Fastigheter valde återbruk för sitt renoveringsprojekt


Maj 30, 2023


AMF Fastigheter har utfört renovering av sin fastighet i Hallonbergen, Sundbybergs stadshus, och valde att prioritera hållbarhet genom att återbruka så mycket som möjligt. Att involvera den tekniska förvaltaren genom hela projektet lyfts som en nyckelfaktor.

 

Visar att det inte behöver bli dyrare

 

För renoveringen återbrukades bland annat 200 gipsskivor, några hundra metallreglar, 500 kvm isolering, cirka 95 procent av golvmattan och en stor del av undertaket. Johan Lindskog, projektutvecklingschef på AMF Fastigheter, menar att återbruket krävde en del justeringar, exempelvis av planlösningen, och att mer kostnader därför gick in till planering och undersökning i ett tidigt skede. Samtidigt minskade kostnaderna för arbetstid, inköp och transporter vilket gjorde att kostnaderna i slutändan inte blev påverkade.

 

Fortfarande en utmaning

 

Att fatta beslut kring vad som ska återanvändas eller inte har enligt de inblandade i projektet varit en utmaning, då återbruk i renoveringsprojekt fortfarande är ett relativt outforskat område vilket innebär att det inte är skrivet i sten hur urvalet ska göras.

 

”Där lär sig branschen fortfarande. Men det är också därför vi har den här samverkan mellan alla parter. Vi hittar fortfarande saker i det här projektet att återbruka som inte var tänkt att ha kvar från början.” – Johan Lindskog.

 

En annan typ av utmaning rör det långsiktiga arbetet för förvaltaren, när vissa delar i byggnaden är nya medan andra är återbrukade. Detta påverkar exempelvis garantier. För att göra det enklare och tydligare för förvaltaren har de projektansvariga valt att skapa två lager relationsritningar, där det som är återbrukat är utritat i grått och det som är nytt är i färger.

 

Involverat den tekniska förvaltaren

 

Till skillnad från de flesta andra renoverings- och nybyggnadsprojekt har de ansvariga för Sundbybergs kommunhus valt att involvera teknisk förvaltning hela vägen i projektet, i stället för enbart i början och slutet av processen. Att ta med den tekniska förvaltaren har inte bara varit viktigt för beslut om vad som ska återanvändas eller inte, utan också för att försäkra att driften kommer att fungera framöver.

 

”Den tekniska förvaltningen är delaktig i projektet och vi pratar med dem på vardaglig basis. Vi går igenom produkter och lösningar där vi tillsammans bestämmer vad som passar bäst, oavsett om det står med i ramavtalet eller inte.” – Martin Brorsson, projektchef på Arcona som är entreprenör för renoveringen.

 

Återbruk för att klara klimatmålen

 

I den senaste mätningen från Naturvårdsverket, från 2020, genererar vi i genomsnitt ungefär 1,4 ton bygg- och rivningsavfall per person och år i Sverige. Totalt 14,6 miljoner ton per år, där 14,3 miljoner ton kommer från byggbranschen. Johan Lindskog menar att nya tillvägagångssätt är avgörande för att klimatmålen ska uppnås och vill att AMF Fastigheter ska visa vägen för branschen.

 

Källa: Förvaltarforum nyhet