Många som återvinner – men en del hamnar fel


Jun 20, 2023


Svenskarnas engagemang för återvinning är stort och många går och källsorterar, samtidigt är det fortfarande en ansenlig mängd material som hamnar i fel tunna enligt Förpackningsinsamlingens statistik.    

 

Återvinningsbarometern 2023

 

Enligt den Återvinningsbarometer som görs årligen av Kantar Sifo på uppdrag av Förpackningsinsamlingen (FTI) anser 9 av 10 att det är viktigt att källsortera, 76 procent av de som deltagit i undersökningen uttrycker även att de återvinner för att bidra en bättre miljö. Men även om 7 av 10 menar att det är lätt att veta hur förpackningarna ska källsorteras visar FTIs plockanalyser att en femtedel av förpackningarna sorteras fel.

 

Är det en förpackning?

 

Utöver förpackningar som lämnas i fel kärl är ett av de mer återkommande misstagen som görs vid källsortering att lämna material som inte är förpackningar. I Återvinningsbarometern uppger 3 av 10 konsumenter att produkter som är i papper, plast, metall och glas men som inte är förpackningar kan lämnas på FTIs återvinningsstationer. Dessutom är många osäkra på vad som är och inte är en förpackning. Enligt Malin Ryding, kommunikationschef på FTI, är detta därför den första frågan som bör ställas.

 

”De allra flesta gör rätt och vet vad som ska lämnas till förpackningsinsamlingen och hur det ska sorteras, men vi ser också att många inte gör skillnad på förpackningar och annat avfall. När man källsorterar behöver man därför börja med att fråga sig ”Är det här en förpackning?”.”

 

Stekpannor och elektronikprodukter

 

Från FTIs plockanalyser framkommer även att det bland annat slängs leksaker, stekpannor, elektronikprodukter och presentsnören i återvinningstationerna. Det vill säga produkter som antingen hör hemma på kommunens återvinningscentraler eller i hushållssoporna. FTI arbetar aktivt för att sprida information kring källsortering, exempelvis har de publicerat en sorteringsguide som kan användas som hjälpmedel.

 

Bosatt i Stockholm?

 

Under våren och sommaren arrangerar Stockholm Vatten och Avfall pop-up-tillfällen för återbruk och återvinning för de som inte har möjlighet att ta sig till en återvinningscentral med bil. Läs mer om detta här.

 

Källa: FTI pressmeddelande & FTI statistik