Textilier på tapeten under WCEF 2023


Jun 13, 2023


Foto av kvaveldun.

I månadsskiftet hölls World Circular Economy Forum 2023 i Helsingfors, en av världens största mötesplatser för cirkulär ekonomi. En av huvudpunkterna, ”Framtidens garderob: hur vi förändrar textil- och modeindustrin”, behandlade de framsteg som sker inom området av textilier. Vi har sammanfattat vad som är värt att hålla koll på framöver.

 

New Cotton Project

 

Ett av de mest spännande projekten som presenterades var The New Cotton Project, som finansieras av Horizon Europe och involverar 12 aktörer från både forskarvärlden och textilindustrins värdekedja. Målet med projektet är att skapa en helt cirkulär modell för kommersiella textilier. Bland deltagarna i projektet finns Adidas, H&M Group, Rise och Infinited Fiber Company. Kirsi Roine, Key Account Manager på Infinited Fiber Company, var på plats för att presentera projektets arbete. Infinited Fiber Company producerar nytt cellulosamaterial från uttjänta textilier. Projektet, som inleddes 2020, går nu mot sin slutfas och förväntas snart kunna presentera sina resultat, inklusive livscykelanalyser och vetenskapliga/tekniska rapporter (white papers). Enligt Kirsi Roine kommer projektets viktigaste bidrag att vara den forskning som visar vad som behöver förbättras.

 

På gång inom EU

 

Emmanuelle Maire, chef för enheten för cirkulär ekonomi och hållbar produktion och konsumtion på EU-kommissionen, presenterade det pågående arbetet inom textilområdet på EU-nivå. Maire meddelade att kommissionen under sommaren kommer att undersöka möjligheten att föreslå ändringar i avfallsdirektivet för att utvidga producentansvaret. Tanken är att producenter ska få bekosta i alla fall delar av avfallshanteringen från deras produkter, vilket skulle främja cirkulära affärsmodeller och bidra till finansieringen av bättre avfallshantering inom EU. Inom textilområdet kommer det även snart att släppas en rapport, Textiles Ecosystem Transition Pathway, som har utarbetats i samarbete med aktörer och intressenter inom textilindustrin.

 

Kvaveldun i täcket?

 

Under sessionen lyftes även olika exempel på cirkulära affärsmodeller i textilbranschen, varav en kanske stack ut lite extra. Fluff Stuff, som kommer från Finland, strävar nämligen efter att kunna ersätta polyester och dun i produkter som jackor och täcken med kaveldun. Eftersom kaveldun växer i våtmarker öppnar det även upp möjligheten för att producera materialet från återställda våtmarker. 

 

Källa: WCEF 2023