Nytt pantrekord när pantsystemet fyller 40 år

Maj 16, 2024

I år är det 40 år sedan den första aluminiumburken pantades. Sedan dess har pantsystemet kommit att bli mycket väletablerat i Sverige, och andelen burkar och flaskor som pantas fortsätter att öka. Nyligen släppte Pantamera sin årliga pantstatistik, som visar att Sverige återigen slagit pantrekord.

 

Pantsystemets historia


Under 1960- och 70-talen kom dryckesburken till Sverige. Tidigare såldes dryck i glasflaskor, för vilka det redan fanns ett etablerat pantsystem som sköttes av bryggerierna – flaskorna återlämnades till butiker eller systembolag för att återanvändas, samtidigt som konsumenten fick tillbaka panten.


Burken lanserades som en engångsförpackning, och i och med detta växte oron för nedskräpning och för den stora energiåtgång som nytillverkning av aluminium medför. Samtidigt tog miljörörelsen fart i Sverige och regeringen gav branschen i uppgift att hitta en lösning för insamling och återvinning av aluminiumburkarna.


År 1982 fattade regeringen beslut om att införa ett landsomfattande pantsystem – det första i världen. 1984 pantades den första burken, och sedan dess har det pantats över 50 miljarder förpackningar i Sverige.


”Återvunnen aluminium är ett hållbart material i ordets mest konkreta bemärkelse, eftersom den går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas. Burken du dricker ur idag kan alltså delvis bestå av samma material som de allra första burkarna som pantades för 40 år sedan” – Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Pantamera/Returpack.


Idag, 40 år efter pantsystemets införande, pantar svenskarna mer än någonsin – detta visar Pantameras pantstatistik för 2023.  

 

En sammanfattning av 2023 års pantstatistik


  • År 2023 pantades drygt 2,7 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige, vilket motsvarar 258 förpackningar per person.

 

  • Antalet pantade förpackningar ökade med 3,3 procent under 2023 jämfört med året innan.

 

  • 2023 års pantning motsvarar en utsläppsbesparing på 180 000 ton koldioxid. Det är lika mycket utsläpp som Visby genererar under ett år.

 

  • Riksdagens mål är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Totalt sett för alla dryckesförpackningar låg pantningsgraden på 88,5 procent under 2023 – en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2022. Detta gör att Sverige är ett av de länder i världen som är bäst på att panta.

 

  • För aluminiumburkar är insamlingsgraden 89,5 procent, och för PET-flaskor är den 86,2 procent.

 

  • Pantningen ökar i alla län, men störst ökning uppmättes i Jönköping. Värmland är det län som pantar mest av alla, till stor del på grund av gränshandeln med Norge. Där pantar varje person i genomsnitt 450 förpackningar, jämfört med rikssnittet 258 förpackningar.


Av de förpackningar som inte pantas tas en tredjedel om hand i Norge genom gränshandeln, och resterande hamnar i plast- och metallinsamling, på återvinningsstationer eller i soporna.


”Man kanske tänker att det inte spelar roll om man sorterar sin pantburk i metallinsamlingen i stället för att panta den. Men vi har ett ansvar som konsumenter att sortera rätt. Då behåller vi materialet i vår cirkulära loop, vilket är betydligt bättre för miljön. Så det är verkligen så att varje pantad förpackning är viktig” – Katarina Lundell.

 

Källa: Pantamera Pressmeddelande och Informationssida om Pantameras historia