Återvinningsapp i samarbete med Coop


Feb 24, 2021


Coop blir det första dagligvaruhandelsföretaget att teckna avtal med Bower, en återvinningsapp som möjliggör pantning av förpackningar på vanliga återvinningsstationer. Detta ska hjälpa Coop vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete för att främja en cirkulär ekonomi. Samarbetet innebär att kunder som köper Coops egna varumärken kan tjäna pengar genom att panta förpackningarna, genom att samla Bower-poäng som sedan omvandlas till kontanter eller kuponger via Bower-appen.


Suwar Mert, VD på företaget Bower, framför att det är viktigt att ge förpackningar ett monetärt värde. Mert säger i ett pressmeddelande att ”Ska vi nå det globala hållbarhetsmålen så måste vi ge förpackningarna ett värde för att öka insamlingen. Annars kommer inte alla stora investeringar som görs för att göra förpackningarna 100 procent återvinningsbara spela någon roll”.


Källa: Coop


…………………………………………………


Detta samarbete är ett bra exempel på hur företag kan bidra och ta sitt ansvar för att uppnå en mer cirkulär ekonomi. Gå ICKU:s utbildningar för att lära dig mer om cirkulära upphandlingar och inköp, samt hur just ditt företag kan bidra och ta sitt ansvar för en mer hållbar planet.