Intresserad av att veta mer?


Ring eller maila oss så berättar vi mer.

Upphandlingar och inköp

Upphandling kan och bör nyttjas som ett strategiskt verktyg för vår omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi så att vi når dem nationella miljömålen, (dvs generationsmålet och miljömålen) och dem globala målen som Agenda 2030 uppställer.

Då upphandlingar har långa led- och avtalstider så är det bråttom med att ställa cirkulära, miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp.


Som Upphandlingsmyndigheten uttrycker det, det kan bara vara en upphandling borta. Alla måste därför göra sitt.


Vi hjälper er, oavsett om ni är ett offentligt organ eller ett företag, att göra en genomsyn av alla relevanta policydokument så att de går hand i hand med era mål.


Vi tittar också på vilka cirkulära, miljö och hållbarhetskrav ni kan och bör ställa i era kommande upphandlingar och inköp.


Vi erbjuder även uppföljning av avtalen som ingåtts.

Vi hjälper er med er cirkulära omställning. Vi erbjuder:

Kartläggning av policydokument för att uppnå era uppsatta mål:

Upphandlings- och inköpspolicy

Miljöpolicy

Avfallsplan

Klimatpolicy.

Åtgärdsprogram för kommande upphandlingar och inköp:

Uppföljning av avtal som ni ingått

Kravställning för kommande upphandlingar och inköp (cirkulära, miljö och hållbarhetskrav). Sammanställs i en rapport som kan användas vid behov.

Stöd för era kommande upphandlingsunderlag:

Konkret bistå till att ta fram upphandlingsunderlag

Kartlägga era cirkulära företag inom er kommun.

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm


Mejl: kundservice@icku.se


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77


www.futuense.com

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss