Nytt projekt ska återvinna miljontals fler livsmedelsförpackningar


Okt 11, 2021


Miljontals förpackningar baserad på icke-återvinningsbara plastmaterial som PP-film (mjukplast i polypropen) och laminat används flitigt för att de ökar livsmedlens hållbarhet (till exempel för ost och spagetti) och därmed minskar matsvinnet. Nu ska ett gemensamt projekt mellan Svensk Plaståtervinning och tyskägda GRAF skapa en återvinningsprocess för PP-film. På sikt skulle producenterna också kunna ersätta flera laminat med återvinningsbar PP-film. Det innebär också att antalet plastsorter minskar då laminat består av flera blandade sorter, medan PP-film är ett monomaterial. Återvinningsprocessen av förpackningarna blir därmed lättare.


I Sverige bränns varje år 10 000–15 000 ton PP-film och i dagsläget finns det ingen anläggning i Europa som sorterar eller återvinner förpackningarna. Detta avser man ändra på med Site Zero, som byggs nu i Motala och kommer att tas i drift 2023. Då kommer tekniken för första gången att finnas på plats för att sortera ut PP-filmen. Sedan ska det sorterade materialet skickas till företaget GRAF. Klimatvinsten kommer att bli upp till 28500 ton CO2, vilket motsvarar vad 13750 personbilar ger upphov till i trafiken under ett år.


GRAF tar fram plastprodukter för återvinning av regnvatten, dränering och vattenrening. I sina nya produkter använder de upp till 80 procent återvunnen plast. GRAF:s återvinningsanläggning drivs av biogas och som i sig är en produkt av en cirkulär ekonomi.


Källa: pressmeddelande