Recoma – från problematiskt avfall till hållbar byggprodukt


Feb 15, 2024


Recomas arbetslag med Vd:n Max Rosenberg längst till höger i bild. Foto: Recoma

För nästan exakt ett år sedan tillverkades de första byggskivorna av helt återvunnet material i Recomas fabrik i Hässleholm. Byggskivorna, som tillverkas av återvunna kompositförpackningar, utgör ett klimatsmart substitut till mer resursintensiva alternativ såsom spån- och gipsskivor. Vi har intervjuat Recomas VD Max Rosenberg.

 

En matchning mellan två klimatutmaningar

 

Recoma grundades av Max Rosenberg, tillsammans med kollegorna Henrik Lennartsson, Tobias Stihl och Fredrik Rosenberg.  

 

- Inspirationen var dels insikten om byggbranschens klimatutmaningar och oproportionerligt stora utsläpp och dels att väldigt mycket avfall förbränns i Sverige. Vi tänkte att det borde gå att hitta en matchning mellan dessa två problem.

Så här går det till

 

Byggskivorna tillverkas av insamlat förpackningsavfall från konsumenter, men även produktionsspill och kasserat material från dryckesproducenter används i tillverkningen. Avfallet mals ner till små fragment som hettas upp och pressas till en skiva, som sedan kläs med återvunnen kartongpapp. Skivan kommer även i en designvariant, som är täckt med återvunnen LDPE-plast. Tillverkningen kräver inget vatten och genererar inget nytt avfall – allt spill från kapning återgår till produktion av nya skivor.

Kompositförpackningarna som blir till byggskivor.

Recomas färdiga produkt.

Tar vara på problematiska avfallsströmmar

 

De kompositförpackningar som används i produktionen ses ofta som problematiska ur återvinningssynpunkt, på grund av att det är svårt att separera plast- och aluminiuminnehållet. Det avfall som inte kan materialåtervinnas går till energiåtervinning.

 

Recoma kan i stället utnyttja det blandade materialinnehållet i avfallet – plasten ger skivorna en vattenavvisande yta och aluminiumets reflekterande egenskaper ger skivorna en förbättrad isolerande funktion.

 

- Det blir en perfekt storm för oss. Avfallet är problematiskt för många andra och det finns stort intresse av att bli av med det. Därför är många villiga att frakta och överlämna avfallet till oss, för att sedan kunna rapportera det som materialåtervunnet.

Vägen framåt för en hållbar byggbransch

 

Recoma fortsätter att expandera och har nyligen byggt ut sin fabrik. Kapaciteten har därmed fördubblats till 7000 ton avfall per år.

 

Max berättar att reaktionerna de möter är övervägande positiva, men att det fortfarande finns ett visst motstånd inom branschen för nya produkter.

 

- Många söker sig till oss för att de är måna om att göra något för den hållbara omställningen. Sen säljer vi till en ganska konservativ bransch, och det finns föreställningar om att hållbara lösningar är dyrare, kräver särskild anpassning eller förändrade arbetssätt. Vi får då vara snabba och tydliga med att det inte är dyrare och att skivorna fungerar på samma sätt som traditionella alternativ.

 

Vad gäller möjligheterna för att skapa en mer hållbar byggbransch framhåller Max vikten av lagstiftning, men också en större öppenhet för innovation.

 

- Det finns ju en del byråkratiska hinder, om det inte vore för dem exempelvis hade vi varit i gång två år tidigare. Sen behövs det från branschen generellt ett större mod för att testa nya saker. Tillsammans finns det nog tillräckligt många lösningar för att nå klimatmålen, men man behöver våga testa för att företag ska kunna skala upp.