Metod för automatisk utsortering av plast förenklar återvinning av elbilsbatterier


Aug 22, 2022


UiA (University of Agder) är först i Norge med att utveckla en metod för att sortera ut plasten ur elbilsbatterier, vilket gör det mycket lättare att efteråt återvinna de olika metallerna. Genom denna metod uppskattas ca 40% av batteriernas innehåll bli sorterat redan på förhand.

 

Nedmontering av elbilsbatterier är i dagsläget både komplicerat och riskfyllt. För det första är arbetet mycket resurskrävande, för två personer tar det i genomsnitt 45 minuter att nedmontera ett batteri. För det andra finns det både explosionsrisk såväl som risk för läckage av gifter vid nedmonteringen. Dessutom finns det över 300 olika typer av elbilsbatterier, vilket försvårar arbetet ytterligare då de olika typerna kräver olika procedurer för att nedmonteras.

 

Med metoden som forskarna på UiA har utvecklat kan dessa utmaningar och risker överbryggas. Metoden innebär att robotar automatiskt plockar isär elbilsbatteriet med finjusterade griparmar. Roboten styrs i sin tur av en avancerad 3D-kamera med artificiell intelligens. I nuläget har robotarna effektivt kunnat nedmontera elbilsbatterier från två olika bilar, men tekniken förväntas snabbt kunna anpassa sig till alla andra typer av elbilsbatterier.

 

Den nya forskningen kommer att få betydelse för utvecklingen av det så kallade ”Battery Coast in Agder”, ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att främja hållbar- och industriell utveckling. Redan 2025 uppskattas Norge ha en halv miljon elbilar på vägarna.

 

Innan metoden kan börja användas återstår industriella tester. Forskarna vid UiA vill även vidareutveckla studien för att förbättra den artificiella intelligensen där målet är att AI:n ska kunna anpassa sig även till framtida typer av elbilsbatterier.

 

Källa: University of Agder