Skadad skog kan ersätta bomull inom vården


Jul 18, 2023


Ny forskning från Stockholms universitet visar på nya användningsområden för virke skadat av barkborrar. Forskare på universitetet har utvecklat en teknik som gör det möjligt att omvandla skadad skog till fiber som skulle kunna ersätta bomull i sjukvården. Samtidigt går det ur processen att ta fram miljövänliga kemikalier vilka kan användas för biodrivmedel, bland annat för flygtransport.

 

Barkborren skapar omfattande förluster

 

Barkborren har sedan den varma sommaren 2018 utgjort ett stort problem för skogsbruket inte bara i de mellersta och södra delarna av Sverige utan även runtom i såväl Europa som USA. I Sverige skadas ungefär 10 miljoner kubikmeter varje år, i hela Europa är samma siffra 100 miljoner kubikmeter. För att minska spridningen behöver skogsägarna avlägsna det angripna virket så fort som möjligt och blir sedan tvungna att sälja virket till ett lågt pris då det går till bränning.

 

Keminnovation för bättre resurstillvaratagande

 

Forskningsprojektet på SU har som mål att tillvarata det barkborreskadade virket genom att skapa Lyocell-fibrer som kan ersätta bomullsprodukter i vården. Joseph Samec, som leder projektet tillsammans med Aji Mathew, menar att tekniken skapar potential för tillverkning av 15 miljoner ton textilfibrer, motsvarande 60 procent av den globala bomullstillverkningen. Genom att ersätta delar av bomullsproduktionen öppnas också möjligheten upp för att frigöra mer mark för matproduktion. Om tekniken skulle implementeras i Europa skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas och detta genom att använda träd som ändå skulle fällas. Enligt Joseph Samec har användningen av skadat virke flera miljöfördelar:

 

“Genom att använda en restström, med lågt värde, visade det sig att miljöpåverkan av den genererade fibern från barkborreskadat virke var betydligt lägre än bomull avseende bland annat vattenförbrukning, klimatförändringar, landanvändning och resursanvändning. Resultaten har en positiv påverkan på 10 av 17 FN:s globala mål för hållbar utveckling”.

 

Gröna kemikalier för biodrivmedel

 

Tekniken som används i projektet innebär även att det går att få fram miljövänliga, så kallade gröna, kemikalier som kan användas i kemikalieindustrin eller som biodrivmedel, exempelvis för flygtransporter. I scenariot där tekniken implementeras i hela Europa skulle tillverkningen av dessa kemikalier kunna uppgå till 4 miljoner ton.

 

Källa: Stockholm universitet pressmeddelande & Artikeln i Chemical Engineering Journal