Wallenstam tar språng för återbruk i stadsutvecklingsprojektet Mera Älta


Sep 26, 2022


Foto: Jenny Brolin, FTI.

Svenska Förpackningsinsamlingen, FTI, har nu släppt statistik på återvinningen i Sverige 2021 och återvinningsgraden är högre än både EU:s och Sveriges utsatta mål. Fortfarande återstår dock förbättring för att nå de mer specifika målen.

 

Förra året återvanns 67% av alla hushållsförpackningar, tillsammans med återvinningen från verksamheter var således den totala återvinningsgraden av alla förpackningar 70%, vilket är fem procentenheter högre än regeringens mål för 2029 och högre än EU:s mål på 65% vid 2025. Återvinningsgraden beräknas dessutom sedan 2020 annorlunda, då energiutvinning från återvinning inte längre inkluderas, vilket innebär att 70% av förpackningar som har satts på marknaden har återvunnits och sedan gjorts till nya förpackningar. Helena Nylén, VD på FTI, anser att trenden är mycket positiv.

 

” Statistiken för 2021 visar att insamlingen i vårt system slog rekord för tionde året i rad. Det är väldigt glädjande att vi nu kan konstatera att den faktiska återvinningen av förpackningarna också ökar och är högre än det nationella återvinningsmålet. Att källsortera sina förpackningar är en enkel sak som alla kan göra för att bidra.”-Helena Nylén

 

Återvinningsgraden av plast, papper och aluminium har alla ökat sedan 2020, medan återvinning av glas och stål har minskat något. Även om vi ligger nära eller över de flesta utstakade målen återstår därför fortfarande en del förbättringsarbete. Vad gäller exempelvis plast låg återvinningsgraden från verksamheter och hushåll förra året på 32%, där målet för 2029 är 50%.

 

Dessutom rapporterar FTI att så mycket som en fjärdedel av alla återvunna förpackningar sorteras fel. Dels placeras förpackningar i fel återvinningskärl, dels så placeras avfall som bör sorteras i bemannade återvinningscentraler eller i hushållssopor i återvinningskärlen. Exempel på avfall som återfinns i återvinningskärlen och som inte hör hemma där är leksaker, elektronik, stekpannor och presentsnören. FTI arbetar därför med att minska felsorterat avfall med tydligare märkning och informationskampanjer, FTI har även utformat sorteringsguiden för att göra det lättare för privatpersoner att återvinna.

 

Enligt återvinningsbarometern som drivs av FTI uppger 96% av alla tillfrågade att de återvinner sina förpackningar, 90% anser även att det är viktigt att återvinna.

 

 

Källa: FTI & Naturvårdsverket