Missa inte E-waste Day!


Okt 13, 2023


Lördagen den 14 oktober infaller International E-waste Day, en årlig kampanj som syftar till att öka medvetenheten kring elektroniskt avfall och vikten av korrekt hantering av avfallet. Vi har samlat tipsen för vad du kan göra för att uppmärksamma dagen genom att göra dig av med ditt elektroniska avfall.

 

E-avfall i Sverige

 

Trots att det i Sverige samlas in ungefär 12 kilo elavfall per person och år lagras också mycket av de oanvända elektronikprodukterna i hushållen. Enligt ElektronikBranschens siffror handlar det om 25 miljoner mobiler som ligger och dammar med andra elektronikprylar i de svenska hushållen. Detta samtidigt som stora klimat- och resursbesparingar kan göras från materialåtervinning av elektriskt och elektroniskt avfall. En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet från 2019 visar att återvinning av 1 kilo mobiltelefoner innebär klimatbesparingar på motsvarande 3320 km bilkörning.

 

Återbruk eller återvinning?

 

Hur du bäst gör dig av med den där gamla telefonen, läsplattan eller smartklockan beror på om du kan återställa produkten. Om du kan starta produkten, logga in och återställa enheten innebär det att all data raderas permanent vilket i sin tur betyder att återförsäljare kan återanvända produkten. På ElektronikBranschens sida CirkuleraMera.nu finns en lista på återförsäljare som du kan lämna din produkt till. I de fall där du inte kan återställa produkten återstår återvinning som alternativ, det kan du göra på någon av landets återvinningscentraler såväl som hos de flesta återförsäljarna av elektronikprodukter.

 

Elgiganten anordnar insamlingskampanj

 

Elgiganten hör till en av de återförsäljarna på listan där du alltid kan lämna in hemelektronik för återvinning kostnadsfritt. I samband med International E-waste Day kommer elektronikkedjan också att bjuda på kaffe och informera om elektronikavfall. Du kan exempelvis få information om hur Elgiganten arbetar för att erbjuda säker insamling som är speciellt anpassad för känslig data, detta för att överkomma utmaningen som handlar just om rädsla för att lämna produkter med känslig data.

 

Inrego lanserar kampanj för företagskunder

 

Även det cirkulära IT-företaget Inrego kommer att uppmärksamma E-waste Day genom att erbjuda sina företagskunder 20 procent mer betalt för IT-produkter som inte längre används. Kampanjen pågår från 16–18 oktober.

 

Vill du läsa mer om E-waste Day?

 

Läs mer om dagen i vår sammanfattning från förra årets E-waste Day här.

 

Källor:  Naturvårdsverkets information kring elavfall, IVL rapport, Cirkulera Mera, Elgiganten pressmeddelande och Inrego nyhet.