Under årets andra kvartal behandlades ungefär 1,2 miljoner ton farligt avfall


Nov 8, 2021


Varje kvartal rapporterar 55 verksamheter runt om i landet som behandlar farligt avfall, in resultaten från avfallsbehandlingen till Naturvårdsverkets avfallsregister. Inrapporteringen visar att ungefär 1,2 miljoner ton farligt avfall behandlades under månaderna april till juni, varav 66 000 ton hade återvinningsmöjligheter och kan få nytt liv i en ny produkt. Man hade även behandlat 35000 ton vilket upphört klassas som farligt avfall.


Med hjälp av avfallsbehandling och inrapportering till avfallsregistret får Naturvårdsverket en klarare bild över Sveriges avfallshantering. Detta öppnar upp möjligheterna till bättre resurseffektivitet, återanvändning av material och skapandet av cirkulära flöden.


Farligt avfall som behandlats mest frekvent under andra kvartalet var :


  • Jord och sten som innehåller farliga ämnen
  • Avfall med särskilda krav på grund av smittofara
  • Färg, tryckfärg, lim och hartser
  • Glas, plast och trä (som innehåller eller är förorenade med farliga ämnen)
  • Färg- och lackavfall med organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.


Faktaruta:


Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som på både lång och kortsiktig väg kan skada människor, men även djurriket samt olika ekosystem. Då farligt avfall kan innehålla giftiga kemikalier som kan vara både brandfarliga och frätande krävs en särskild hantering och speciella tillstånd för att avfallsprocessen ska kunna gå till på ett säkert sätt.


Källa: pressmeddelande