Konsumenter prioriterar cirkulära produkter - trots tuff ekonomi


Okt 9, 2023


Den tuffa ekonomiska situationen påverkar svenskarnas köpbeteende, samtidigt är fortfarande var femte person beredd att betala mer för en återvunnen eller återvinningsbar produkt, detta enligt Stena Recyclings undersökning Circular Voice.

 

Circular Voice

 

Undersökningen, som genomfördes av Origo Group i maj 2023, har genom enkäter sammanställt köpbeteendet hos 5064 konsumenter i åldersspannet 18–65 i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Polen. Från Sverige deltog 1011 konsumenter. Syftet med undersökningen är att få fram information relevant för producenter och andra aktörer som strävar efter ökad cirkularitet. Circular Voice utgör en del av samarbetsarenan Circular Initiative som samlar ledare från industri, teknik, näringsliv, akademi och politik. Eventet firar i år fem år och den fullständiga rapporten från undersökningen kommer att presenteras i samband med eventet den 14 november.

 

Tuff ekonomi påverkar konsumenterna

 

Inflation och kostnadsökningar har, föga förvånande, påverkat konsumenternas köpmöjligheter. I Sverige syns detta genom att nästan var tredje konsument (29 procent) har köpt färre återvinningsbara produkter jämfört med förra året. Jämfört med förra året har även villigheten att betala mer för återvunna eller återvinningsbara produkter minskat med fyra procent, från 25 procent till 21 procent. Samtidigt uppger en femtedel av de tillfrågade i undersökningen att de fortfarande är beredda att betala mer för ökad cirkularitet. 65 procent av de tillfrågade uppger dessutom att de anser det vara viktigt med ett stort urval av produkter för en hållbar och klimatsmart livsstil. Inkomstgruppen för vilka inköpen av återvinningsbara produkter har minskat mest är bland de med lägre inkomst. Inom konsumentgruppen med, eller under, en månatlig inkomst på 14 900 kronor har 27 procent köpt färre återvinningsbara produkter under året. Samma siffra för de med en inkomst över 45 000 kronor i månaden är enbart 17 procent.


Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications på Stena Metallkoncernen, menar dock att det inte bara är ekonomin som sätter käppar i hjulet för konsumenternas inköp av cirkulära produkter utan även föreställningen om att dessa produkter genomgående är dyrare.

 

”Svenska konsumenter är tydliga med att de vill kunna handla varor som bidrar till ökad cirkularitet. Men hindren är fortfarande för många. Inte minst bristen på tydlig märkning och annan information. Den egna ekonomin sätter också hinder i vägen för ambitionerna, det kan vi tydligt se i årets undersökning. Detta pekar även på en vedertagen missuppfattning om att hållbara produkter alltid är dyrare. För en del produkter är det i själva verket tvärt om. Däremot kan ett sämre utbud bidra till att upprätthålla den bilden.” – Anna Sundell.

 

Källa: Stena Recycling pressmeddelande