Svenskarna blir allt bättre på att återvinna


Mar 28, 2023


Förpackningsinsamlingen har nu släppt ny statistik som visar att insamlingen av förpackningar i Sverige har ökat med 15 procent de senaste fem åren. Den totala mängden insamlade förpackningar under samma år är 2,5 miljoner ton.

 

Om statistiken

 

Förpackningsinsamlingen sammanställer årligen statistik kring insamlade förpackningar från deras återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling. Förpackningsinsamlingen genomför rikstäckande insamling av förpackningar och ägs av fyra materialbolag: Svensk Plaståtervinning, Svensk Glasåtervinning, Svenska Metallkretsen och Returkartong.

 

 

Rekordår under pandemin

 

Förra året lämnade svenskarna in i snitt 50,4 kilo förpackningar per person till återvinning, 530 000 ton förpackningar totalt. Uträknat på de senaste fem åren (2018–2022) har insamlingen, liksom ovan nämnt, ökat med totalt 15 procent. De typer av förpackningar som framför allt kännetecknas av den positiva trenden är pappers- och plastförpackningar, vilka har ökat med 28 respektive 22 procent. För metall- och glasförpackningen är ökningen något mindre, där insamlingen av metall har ökat med 6 procent och glas med fyra procent. Det bör dock tilläggas att de två sistnämnda redan är uppe i relativt höga återvinningsnivåer.

 

De positiva nyheterna till trots bör mer göras för att återvinningsgraden ska bli ännu bättre, menar Mikael Edenqvist, chef regioner på Förpackningsinsamlingen. Edenqvist säger vidare:

 

”Det är fantastiskt att så många hushåll källsorterar sina förpackningar, det är en förutsättning för att de ska kunna återvinnas. Extra glädjande är det att insamlingen av plastförpackningar har ökat så mycket. Vi är bra på att återvinna i Sverige men vi kan bli ännu bättre. Vi ser att vi nu är tillbaka på mer normala insamlingsnivåer jämfört med rekordnivåerna som uppmättes under pandemiåren. Även om nivåerna är höga hamnar alltför många förpackningar fortfarande i soppåsen. Att sortera ut sina förpackningar till återvinning är något som alla kan göra för att bidra till en mer hållbar värld.” 

 

Ny förordning ska öka insamling och återvinning

 

För att öka insamling och återvinning har regeringen fattat beslut om en ny förordning samt infört ökat producentansvar för förpackningar. Ändringarna innebär bland annat att fastighetsnära insamling för alla hushåll ska vara införd senast 2027 och redan från januari 2024 ska insamlingsansvaret gå över till kommunerna.

 

Källa: Förpackningsinsamlingen pressmeddelande

unsplash