Återvunnen olja och kimrök erhåller hållbarhetscertifiering


Sep 27, 2021


Scandinavian Enviro Systems återvinner olja och kikrök från uttjänta fordonsdäck i anläggningen i Åsensbruk. Olja har nu hållbarhetscertifierats i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification. Detta gör att Enviro blir det första företaget i världen att erhålla ISCC-certifiering för återvunnen kimrök.


Certifikatet gör det möjligt att sälja den återvunna pyrolysoljan från Åsensbruk inom EU och Storbritannien som råvara för framställning av hållbara drivmedel. Aktörer inom oljeindustrin och den kemiska industrin har visat större intresse för Enviros återvunna pyrolysolja. Att använda återvunna material gör det lättare för företagen att nå sina hållbarhetsmål.


”En ISCC-certifiering av en råvara eller en produkt innebär att den erhåller en hållbarhetsdeklaration baserad på den totala energiåtgången för att framställa råvaran eller produkten genom hela kedjan. ISCC bygger på det europeiska miljödirektivet Red II som tagits fram för att underlätta en omställning till en mer hållbar och cirkulär energisektor. En certifiering i enlighet med ISCC revideras årligen och görs för varje enskild återvinningsanläggning.”


Källa: Pressmeddelande