Mjölkförpackningar i metall kan pantas nu


Maj 31, 2021


Det svenska pantsystemet kommer från och med den första september 2021 möjliggöra pant på mejeriförpackningar. Producenter och importörer av mejeridrycker i metallburkarkommer därefter kunna ansluta sig frivilligt till pantsystemet om deras vara innehåller mer än 50 procents mejeriinnehåll – i metallburk. Sedan tidigare har mejeriprodukter med mindre än 50 procent omfattats.

I Sverige återvinns idag 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor varje år, vilket är 88% av alla burkar och PET-flaskor. Det utvidgade pantsystemet möjliggör för ett utökat hållbarhetsarbete nationellt. Med hänsyn till det utvidgade retursystemet kan varje pantad burk förväntas minska klimatpåverkan med 78 gram koldioxidekvivalenter i jämförelse med om burken istället gick till förbränning.

Källa: Returpack