VafabMiljö köper in 100 % återvunna avfallskärl


Jun 14, 2021


VafabMiljö, Kommunalförbundbildat av kommunerna iVästmanlands län samt Heby och Enköpings kommun, har köpt in nya kärl som är gjorda på 100 % återvunnen plast, till de ca 330 000 människor och ca 16 000 företag som de ger service till.


Kärlen är för mat- och restavfall. Kvaliteten är lika hög som tidigare och kärlen uppfyller alla standard krav. Det som skiljer är färgen som är något mörkare. Kärlen levereras av PWS Nordic AB.


– VafabMiljö är en av våra största kunder när det gäller kärl och att de nu väljer att använda återvunnen plast från kasserade kärl till 100 % i de nya kärlen är ett steg mot cirkulär ekonomi, säger Håkan Vesterlund, Affärsområdesansvarig på PWS Nordic AB.


VafabMiljö köper årligen in ca 10 000 kärl. Det blir en hel del kärl, således är det bättre för miljön och klimatet när plast kan återanvändas istället för fossil olja. Gjorda tester demonstrerar att ett kärl kan återvinnas och återanvändas minst 10 gånger. Och om ett kärl håller 15 år ute hos kunden, kan livslängden bli 150 år för varje kärl.


De nya inköpta kärlen kommer att rullas ut successivt i samband med att de gamla kärlen behöver bytas ut.


Källa: VafabMiljö