Stockholms klimatpris 2022 går till pilotprojekt med cirkulär återvinning av skyddsförkläden


Aug 15, 2022


Johanna Albert, överläkare anestesi och intensivvård vid Danderyds sjukhus, har tilldelats region Stockholms miljöpris för sin pilotstudie ”Cirkulära plastförkläden” med återvinning av skyddsförkläden.

 

Det var under coronapandemin, när det rådde brist på skyddsutrustning, som idén till att återvinna skyddsförkläden föddes. Återvinning av plastförkläder har tidigare ansetts mycket komplicerad då materialet behöver uppfylla en hög hygienstandard men med en teknik där förklädena sorteras och plasten sedan smälts ner för att kunna göra nya förkläden är en cirkulär modell möjlig.

 

Eftersom skyddsförklädena bara kan användas på engångsbasis är åtgången av dem stor, enbart Danderyd sjukhus använder ungefär 2,3 miljoner skyddsförkläden per år. Genom att cirkulärproducera förklädena minskar koldioxidutsläppen med drygt 80%. Dessutom produceras förklädena i Sverige, vilket är en fördel ur beredskapssynpunkt.

 

Ur beredskapssynpunkt är svensk tillverkning bra för det minskar beroendet av utländska produkter. Skyddsförklädena i det cirkulära flödet används än så länge inom ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus. Det pågår ett arbete med att starta en lokal upphandling, så att förklädena kan börja användas över hela sjukhuset och i framtiden, förhoppningsvis, på alla sjukhus i hela landet.” – Johanna Albert

 

Priset ”Årets eldsjäl” gick till Annika Lundgren Cronsioe, överläkare på kvinnokliniken för sitt arbete inom klimat- och miljöfrågor samt skapandet av konceptet ”Den gröna kvinnokliniken”. Hennes arbete har bland annat ämnat att minska svinnet, minska engångsartiklar och istället använda flergångsartiklar eller bionedbrytbara artiklar samt minska klimatavtrycket från transporter.

 

”Vården har stor klimatpåverkan. Vi har en skyldighet att informera om vad klimatförändringar innebär för hälsan. Om vi inte agerar och lyckas bromsa den negativa utvecklingen kan 50 år av medicinska forskningsframgångar vara omintetgjorda. Det kan kosta lite mer att arbeta miljövänligt initialt, men i förlängningen blir det mycket dyrare att ta konsekvenserna av att inte göra det. Vi vill arbeta smartare och vända på alla stenar.” – Annika Lundgren Cronsioe

 

Källa: Danderyds Sjukhus