Sollentunas nya kommunhus följer renoveringsvågen


Feb 21, 2023


Sollentunas nyrenoverade kommunhus. Foto: Sollentuna kommun

Det nyrenoverade kommunhuset i Sollentuna, Turebergshuset, har haft hållbarhet och energieffektivitet som utgångspunkt. Genom att renovera och energieffektivisera i stället för att bygga nytt bidrar Sollentuna kommun även till EU:s färdplan för utökad energieffektiviserad renoveringstakt.

 

Renoveringsvågen

 

Att renovera i stället för att bygga nytt utgör en av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från byggsektorn. Samtidigt är många av de befintliga byggnaderna idag inte tillräckligt energieffektiva, vilket leder till mer utsläpp från energiförbrukning. I EU står uppvärmning av byggnader för ungefär 40 procent av den totala energiförbrukningen.

På EU-nivå har därför medlemsländerna, sedan 2021, ställt sig bakom färdplanen för att fördubbla den energirelaterade renoveringstakten. Förhoppningen är att detta ska sätta i gång en så kallad ”renoveringsvåg” inom EU. Turebergshuset utgör ett bra exempel på hur energieffektiviserande renovering kan dra ner på energiförbrukningen ordentligt och samtidigt inkorporera cirkulära principer i byggandet.

 

Sollentuna kommunhus – ett cirkulärt bygge

 

Sollentuna kommun lät hållbarhet och cirkulära principer leda vägen för renoveringen av kommunhuset. Att återanvända så mycket som möjligt av byggnaden i stället för att bygga nytt leder till mindre avfall och mindre uttag av jungfruliga resurser. Tanken för planlösningen var även att byggnaden ska hålla så länge som möjligt utan att fler förändringar behöver göras. För det material som tillfördes under renoveringen prioriterades hållbarhet genom användning av mycket trä och mattor i återvunnet material. Ett mål för renoveringen var även att i högsta mån återbruka tidigare möblemang, vilket efter inventering och viss renovering av möbler ledde till att 20 procent av möblemanget kunde återanvändas i den nyrenoverade byggnaden. En del av möblerna som inte kunde användas i huset har även återanvänts i andra kommunala projekt.

 

Renovering för energieffektivisering

 

Medan den 17 våningar höga betongstommen fick stå kvar byttes de uttjänta tekniska systemen för värme, ventilation och vatten och avlopp ut, vilket inte bara skapat en bättre miljö för de som arbetar i byggnaden utan även innebär att ny energisnål teknik kunde ta de äldre energikrävande systemens plats. Byggnaden fick även nya fönster och bättre isolerade väggar och tak, vilket kommer minska energiförbrukningen det med. De tidiga redovisningar som har gjorts hittills indikerar att renoveringen har lett till att kommunhuset minskat sin energiförbrukning med nästan två tredjedelar.

 

 

Källa: Sollentuna kommun pressmeddelande & Europeiska rådet