Enivro vill bygga återvinningsanläggning för uttjänta däck


Nov 29, 2021


I förra veckan lämnade, Scandinavian Enviro Systems (Enviro) in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggning på en industritomt i Lillesjö i Uddevalla. Anläggningen ska till att börja med få en kapacitet på 30000 ton uttjänta däck. Enviro hoppas dock på att på längre sikt kunna bygga ut anläggningen så att man når upp till det dubbla kapacitet, 60000 ton. Enviro utgår ifrån att prövningen av ansökan tar upp till ett år.


Anläggningens tillkomst är beroende av, förutom beviljat miljötillstånd, också av andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck och avtal om leveranser av återvunna material. Enviro planerar att den nya anläggningen ska kunna färdigställas under det fjärde kvartalet 2023.


Bolaget har utvecklat en metod för att återvinna värdefulla råvaror ur uttjänta däck, till exempel kimrök, olja och stål. Att kunna ersätta jungfrulig kimrök och fossil olja med återvunna råvaror kan bidra till stora positiva klimateffekter, enligt bolaget.


Källa: pressmeddelande