Gentræ – ett pilotprojekt för att återanvända trä i bygg


Okt 4, 2021


Beijer, tillsammans med Peab och Wilhborgs, har initierat projektet Gentre, med syftet att öka återbruket inom byggbranschen. På så sätt vill man arbete för ett klimatneutralt byggande. Projektet avser återanvändning av trä och kommer att genomföras i Kvartetten i Hyllie i Malmö. Man avser att bygga ett kontorshus på 23 000 kvm BTA och stora delar av materialet kommer att komma från återbruk. Man hoppas kunna nå certifieringar enligt Miljöbyggnad guld, WELL och NollCO2.


Detta pilotprojekt har tillkommit genom LFM30, ett initiativ där branschen – byggherrar, entreprenörer och materialleverantörer – arbetar tillsammans mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030. Real Estate Öresund Awards pris ”Årets nytänkare” har tilldelats initiativet.


Pilotprojektet hämtar inspiration från Beijers systerbolag i Danmark. Konceptet innebär att ”istället för att kasta bort trä som blivit över, är utrivet eller av annan anledning inte längre kan användas på projektet, lägger kunden det i ett U-järn som Beijer sedan samlar in”.Kunden minskar sitt avfall och därmed även sina avfallskostnader. Även i Beijers sortiment, där trä är den största produktgruppen, slängs mycket trä som kan återbrukas.

Pilotprojektet kommer att utvärderas, utvecklas och skalas upp. Det är första gången konceptet testas i Sverige.


Källa: pressmeddelande.