Adidas ökar sin produktion av skor gjord på återvunnen plast från haven


Feb 24, 2021

Ett av världens ledande klädesföretag, Adidas, började att tillverka skor från plast insamlat från havens botten redan 2015. Nu vill företaget utöka produktionen och har som mål att under 2021 tillverka minst två miljoner par skor av de 7000 ton havsplast som hittills samlats in, motsvarande 350 miljoner plastflaskor.


Det internationella företaget har även som mål att uppnå global klimatneutralitet senast år 2050, både inom sin egen verksamhet och i hela leverantörskedjan. Adidas räknar med att under 2021 kommer mer än 60 % av deras produkter vara tillverkade av hållbara material, som exempelvis hållbar bomull.


Källa: https://sportsbransjen.no