Nytt projekt ska tillvarata restprodukterna från havredryck


Okt 25, 2023


I ett nytt projekt samarbetar forskare från KTH, Chalmers Industriteknik och Lunds universitet med Sveriges ledande producenter av havredryck, däribland Oatly och Axfood, för att undersöka hur pressresterna från drycken kan tillvaratas genom att bli nya livsmedel och material. Projektet innebär ett branschöverskridande omställningsarbete.

 

Stora volymer restprodukt

 

Vid framställning av en liter havredryck uppstår 2 deciliter havreokara, det vill säga de olösliga pressrester som separeras från drycken. Uppskattningsvis genereras i Sverige 25 000 ton havreokara varje år från havredryckesproduktion och problemet växer med den ökande produktionen av havrebaserade drycker och produkter. I dagsläget går denna restprodukt huvudsakligen till biogas, gödsel och, i bästa fall, till foder. Detta trots att havreokara är rik på både kostfiber och protein och därför skulle kunna användas till livsmedel.

 

Det nya projektet

 

Projektet Over & Oat, som påbörjades i september, har tre fokusområden; processtekniker, cirkulära affärsmodeller och produktutveckling. Målet är att hitta former för en lönsam cirkulär matdesign och livsmedelsproduktion från restprodukter, vilket inkluderar att skala upp användningen av restprodukter från havredryckestillverkningen till en industriell nivå. Enligt Axfoundation, som är med i projektet, kräver detta samarbete genom hela branschen för att skapa rätt processmässiga, tekniska och marknadsmässiga förutsättningar.

 

Från Chalmers Industriteknik leder Marie Palmnäs, forskare i livsmedelsvetenskap, ett arbetspaket fokuserat på affärsmodelleringen inom värdekedjan. Syftet med arbetspaketet är att bidra med stöd och kunskap vid implementering av cirkulära affärsmodeller för att tillvarata haveokara genom att analysera nuvarande värdekedja och identifiera möjliga värdeströmmar, affärsmöjligheter och risker för de olika parterna.


Nya användningsområden för havreokara

 

Parallellt med ambitionen om att kommersialisera restprodukten finns också förhoppningen att kunna utveckla attraktiva och innovativa livsmedelsingredienser. Samtidigt kommer troligtvis inte all havreokara lämpa sig för livsmedel, vilket är varför projektet också vill bidra med kunskap om hur restprodukten kan användas för exempelvis tillverkning av bioplast. Projektet Over & Oat kommer att pågå till våren 2026 och förhoppningen på sikt är att projektets resultat och metoder även kommer att kunna tillämpas på andra plantbaserade restprodukter.

 

Projektets partners

 

Over & Oat är ett samarbete mellan aktörerna Axfoundation, Oatly, The Green Dairy, Chalmers Industriteknik, KTH, Lund universitet, Elajo Technology Solutions, Kronholm Development AB, Martin & Servera – Sorunda Hallarna, Alfa Laval och Axfood.

 

Källa: Nyhet Chalmers Industriteknik och Axfoundation