Samarbetet som ska minska energiförbrukningen i bostadsrättshus

Maj 21, 2024

Indoor Energy, som är experter inom energioptimering och service i fastigheter, har inlett ett samarbete med SEB kring energianalyser för bankens bostadsrättsföreningskunder. Samarbetet kommer att ge SEB möjlighet att erbjuda sina bostadsrättsföreningskunder att göra en så kallad energianalys för att se vilka potentiella energislukare fastigheten har, och vad som behöver åtgärdas för att minska energiförbrukningen.

 

Nya krav från EU på minskad energiförbrukning


Samarbetet mellan Indoor Energy och SEB inleds mot bakgrund av det kommande EU-direktivet om ökad energieffektivitet i fastigheter (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Direktivets målsättning är att alla byggnader i unionen ska nå netto noll i energiförbrukning senast 2050, varav den första etappen kring sänkt energiförbrukning gäller redan från år 2027.

 

Energianalyser ska identifiera energikrävande system


De 3 800 bostadsrättsföreningar som är kunder hos SEB kommer att ges möjlighet att genomföra energianalyser tillsammans med Indoor Energy. Dessa analyser omfattar en genomlysning av fastighetens värme-, ventilation-, styr- och regelsystem, och visar vilka processer som slukar stora mängder energi. Utifrån analysen kan Indoor Energy sedan identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att få ner energiförbrukningen på kort och lång sikt.

 

”Vi är övertygade om att hållbar finansiering är en viktig drivkraft i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att erbjuda rådgivning, produkter och tjänster inom hållbarhet hjälper vi våra kunder ställa om och uppnå sina mål. I samarbete med Indoor Energy och Fasadgruppen kan vi hjälpa våra kunder att komma vidare och bli konkreta i sina planer för att leva upp till målet EU kommunicerat” – Anna Gustavsson, Chef Brf på SEB.

 

Ska bidra till hållbara investeringar


Information om fastigheternas energiprestanda kommer för SEB:s del vara en viktig faktor framåt vid finansiering av bostadsrättsfastigheter. Energiprestanda kan även komma att påverka möjligheterna och villkoren för belåning av fastigheterna.


”Vi vill vara delaktiga i att driva fastighetsbeståndet att bli mer hållbart och det handlar både om energiförbrukning och ett hållbart driftnetto” – Anna Gustavsson.


Källa: Indoor Energy Pressmeddelande