ICKU – källan till kunskap inom cirkulär ekonomi

ICKU erbjuder utbildningar inom cirkulära upphandlingar och inköp. Vi hjälper er att ställa om från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi med konkreta utbildningar som enkelt kan appliceras i er dagliga verksamhet.

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Alla måste göra sitt för att vi inom den korta tiden som är kvar till år 2030 ska ha ställt om till en cirkulär ekonomi. Vi hjälper er, oavsett om ni är ett offentligt organ eller ett företag, att göra en genomsyn av alla relevanta policydokument så att de går hand i hand med era uppsatta mål.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I dagens globaliserade informationssamhälle där allt går snabbare är det viktigt med en aktuell och bred omvärldsbevakning då händelser från olika delar av världen kan påverka din verksamhet direkt.

Rekrytering

Rekrytering

Vi förstår värdet av att få rätt person på rätt plats och hjälper därför företag med hela, eller delar av, rekryteringsprocessen. Oavsett om ni söker en person för en fast anställning eller som en interrimlösning kan vi hjälpa er att hitta er nästa medarbetare.

ICKU – det självklara valet för omställning till cirkulär affärsmodell

I Sverige, med 10 miljoner invånare och cirka 0.1 procent av världens befolkning, konsumerar vi resurser som om vi hade tillgång till 4 jordklot. Det vill säga om alla världens 7 miljarder invånare levde som vi gör idag så hade det behövts 4 jordklot med naturtillgångar.


Det säger sig självt, vi kan inte längre leva i en linjär ekonomi som vi gör idag: att utvinna naturresurser, producera, konsumera och göra av oss med avfallet genom att återvinna en liten del och gräva ner eller bränna resten.

Cirkulär ekonomi genom cirkulära upphandlingar och inköp

Industriella revolutionen, och spridningen av industrialismen möjliggjorde snabb ekonomisk tillväxt.


Den linjära ekonomiska modellen kom att bli det dominerande styrmedlet globalt, på bekostnad av naturens kretslopp. Då modellen är kortsiktig har den satt stor press på världens naturresurser, vilket skapat ett behov av mer cirkulära modeller, som tar sikte på att nyttja redan tillverkade produkter genom återanvändning och återvinning. Övergången från linjär till cirkulär ekonomi är omdiskuterat på både nationell och internationell nivå.

Behöver ni hjälp?

Nyheter

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm


Mejl: kundservice@icku.se


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77


www.futuense.com

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss

unsplash