Finska plastförpackningar ska återvinnas på svenska Site Zero


Sep 7, 2023


Suomen Pakkaustuottajat Oy (Finska förpackningsproducenter AB) har ingått avtal med Svensk Plaståtervinning om att sortera och återvinna finska plastförpackningar på Site Zero i Motala.

 

Site Zero – världens största plaståtervinning

 

Site Zero i Motala, som vi har skrivit mer om här, kommer att bli den största och mest avancerade sorterings- och återvinningsanläggningen i världen. Anläggningen är resultatet av en miljardinvestering från delägarna till Svensk Plaståtervinning, det vill säga Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Anläggningen, vars invigning kommer att ske i november, kommer efter driftsättning att ha kapacitet att ta emot fler förpackningar än de som i dagsläget samlas in i Sverige. Enligt Svensk Plaståtervinnings VD Mattias Philipsson innebär detta att Site Zero kan erbjuda cirkulär återvinning till fler länder.

 

Finska förpackningsproducenter AB väljer Site Zero

 

Suomen Pakkaustuottajat Oy, vilket är en icke-vinstdrivande organisation, ansvarar för återvinningen av plast, kartong, glas och träförpackningar i Finland. Organisationen har med sina 4700 förpackningsproducenter en marknadsandel på cirka 90 procent och hanterar ungefär 60 procent av plastförpackningarna från de finska hushållen. Avtalet som Suomen Pakkaustuottajat Oy har ingått med Svensk Plaståtervinning gäller från och med den 1 januari 2024 och tre år framåt.

 

Att den finska förpackningsproducentorganisationen har valt att teckna avtal med just Site Zero, samtidigt som det råder tuff internationell konkurrens, ser Mattias Philipsson som ett kvitto på återvinningssystemet erbjuder det som producentkunder efterfrågar, både vad gäller att minska sitt klimatavtryck och att uppfylla sitt producentansvar. Pekka Tommola, VD på Suomen Pakkaustuottajat Oy, kommenterar beslutet följande:


”Vi har undersökt marknaden och Svensk Plaståtervinning är den aktör som erbjuder den mest resurseffektiva återvinningen, med full spårbarhet genom hela kedjan. De har en hög sorteringseffektivitet och kan sortera ut och återvinna flest plasttyper på marknaden. Vi värderar också deras fokus på cirkularitet, minskad klimatpåverkan och slutprodukten: en högkvalitativ återvunnen plastråvara.”

 

Källa: Svensk Plaståtervinning pressmeddelande