Dessa faktorer skapar lönsamhet i cirkulära affärsmodeller

Maj 10, 2024

Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE har genom forskningsmedel från Länsförsäkringar Forskningsfond nyligen genomfört en studie som jämfört lönsamheten i cirkulära affärsmodeller med linjära affärsmodeller. Syftet med studien har varit att utforska och identifiera vilka faktorer som kan påverka lönsamhetspotentialen av en cirkulär affärsmodell.

 

Studien har genomförts i tre steg


Studien ”Från linjärt till cirkulärt”, som nyligen publicerades av RISE, har undersökt hur lönsamheten skiljer sig mellan cirkulära affärsmodeller baserade på principen produkt-som-tjänst (eller leasingtjänster) och motsvarande linjära affärsmodeller. Detta har gjorts genom en litteraturstudie, intervjuer med produkt-som-tjänst-företag samt en workshop tillsammans med Länsförsäkringar.


”Omställningen till en mer cirkulär ekonomi innebär både risker och möjligheter för bolagen vi investerar i och frågan kommer bli allt viktigare framöver. Rapporten bidrar till att öka vår förståelse för vad som påverkar lönsamheten vid övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller. Samtidigt finns det mycket kvar att utforska och det är tydligt att forskningen inom det här området behöver fortsätta” – Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning

 

Viktiga faktorer som skapar lönsamhet


Den inledande litteraturstudien visar att det baserat på tidigare forskning finns åtminstone fem faktorer som kan påverka lönsamhetspotentialen av en cirkulär affärsmodell (exempelvis leasingmodeller) jämfört med motsvarande linjär affärsmodell. Dessa faktorer är:


  • Produkttyp och design: För att öka lönsamheten vid leasing är det avgörande att produkterna designas med underhåll och återvinning i åtanke, så att kostnaderna för reparation hålls låga.

 

  • Kundtyp: För att skapa lönsamhet är det viktigt att särskilja kunder som har kapitalbegränsningar från de som inte har det. Leasing är generellt mer lönsamt än motsvarande linjär affärsmodell i de fall då kunden har kapitalbegränsningar. Detta eftersom kunder med kapitalbegränsningar som inte kan köpa produkten, är troliga att kunna betala ett mindre belopp för att få tillgång till produkten.

 

  • Konsumentbeteende: För att avgöra vilken affärsmodell som är mest lönsam för en produkt är kunskap om hur konsumenten förväntas använda produkten avgörande. Leasingmodeller kan vara mer lönsamma än linjära affärsmodeller när användningen av produkten varierar över tid. Detta beror på att kunder kan vara villiga att betala mer vid varje tillfälle som de använder produkten, så länge kostnaden över tid är lägre än om de hade köpt produkten.

 

  • Marknadsmiljö: Tillgängligheten och utvecklingsnivån på andrahandsmarknader kan påverka lönsamhetspotentialen för leasingmodeller. Om det finns en tillgänglig och utvecklad andrahandsmarknad, kan kostnaden för att hantera leasingkontrakt samt svårigheten i att bedöma återtillverkningskostnader för olika produkter som är olika gamla eller har använts i olika antal leasingcykler, leda till att direktförsäljning (snarare än leasing) är mer lönsamt.

 

  • Operationell förmåga: Ju högre operationell förmåga ett företag har, desto större är lönsamhetspotentialen av leasing. Med operationell förmåga menas exempelvis hur väl företaget kan effektivisera verksamheten och nyttiggöra överskottskapacitet, till exempel för att betjäna kunder och undvika långa köer, förmågan att bedöma reparations- och underhållskostnader och fastställa lämpliga leasingavgifter.

 

Lång livslängd är den avgörande faktorn


Den faktor som betonas som central i samtliga delar av studien, det vill säga både i litteraturstudien, intervjustudien och workshopen, är lång livslängd och hög kvalitet på produkterna. I intervjustudien lyfts även tjänsteerbjudanden som garanterar ”problemfri användning” och tydlig funktionsförsäljning med lång kontraktstid som ytterligare viktiga aspekter för att skapa lönsamhet.

 

Källa: RISE och Rapport ”Från linjärt till cirkulärt”