Kunskapslyft inom cirkulär ekonomi efterfrågades under Delegationens årskonferens


Dec 20, 2022


Den 12 december höll Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga konferens och de olika Expertgrupperna presenterade sina förslag till regeringen. Återkommande ämnen var utökad standardisering inom återbruk, återvinning och förlängd livslängd såväl som kunskapslyft inom organisationer och samhället i stort.

 

Design för utökad livslängd och elektronikslöjd

 

Expertgruppen för cirkulära designprinciper representerades av Sara Renström, senior forskare på RISE, som menade att företagen behöver fortsatt stöd för att kunna utveckla cirkulära designprinciper samt att det behövs ytterligare innovation för att kunna design som fyller behov långsiktigt. Årets fokusområde för Expertgruppen har varit att undersöka hur produktion och konsumtion kan begränsas, där möjliggörande av förlängd livslängd av produkter spelar en nyckelroll. En slutsats har varit att kunskapen inom reparationer behöver ökas, det behövs fler kompetenta reparatörer inom en rad olika områden, vilket exempelvis skulle kunna åtgärdas genom vuxenutbildningar på området. Renström uttryckte även behovet av en bredare allmänbildning i återbruk och reparation, då en grundnivå av kunskap är nödvändig för att förstå vad som kan repareras såväl som värdet av förlängd livslängd av produkter. Textil- och träslöjd i grundskolan kan spela en viktig roll för detta kunskapslyft, såväl som införandet av liknande ”elektronik-slöjd”.

 

Ett svenskt Industry 5.0

 

Mats Lundin, programansvarig på SuPr (nationella noden för hållbar produktion) från Expertgruppen för möjligheter och utmaningar inom cirkulär produktion poängterade också vikten av ökat kunskapslyft inom cirkulär ekonomi. Enligt Lundin räcker det inte med enstaka personer inom olika organisationer som besitter kunskaper om cirkulär ekonomi utan det krävs att hela organisationen är med, där kunskapen sträcker sig genom flera led. Lundin menade även att Sverige har synnerligen goda förutsättningar att leda EU:s vision om industri 5.0, det vill säga en ekonomisk omstrukturering som med hjälp av ny teknologi ser bortom tillväxt och håller sig inom de planetära gränserna, då vi har kompetensen och en hög nivå av allmänkunskap inom IT.

 

Attraktiva framtidsscenarion viktiga för normskifte

 

Malin Leth från Håll Sverige Rent och representant för Expertgruppen för normskifte betonade vikten av emotionell anknytning för genomförandet av omställningen till cirkulär ekonomi. Enligt Leth kommer nivån av identifiering och inkludering till omställningen att vara avgörande för huruvida den cirkulära ekonomin kommer bli stark eller svag. För att få till beteendeförändringar på samhällsnivå krävs det därför att det finns attraktiva framtidsscenarion som människor kan anknyta till. Expertgruppen föreslår därför att delegationen för cirkulär ekonomi får i uppdrag att visualisera och kommunicera attraktiva framtidsscenarion.

 

För de som vill ta del av årskonferensen finns den inspelad och publicerad av Delegationen och hittas här.

unsplash