Efterfrågan på gamla reservdelar ökar


Dec 13, 2021


Våren 2015 startade Swecon sin demonteringsanläggning. Hittills har 300 maskiner demonterats och i snitt innehar varje maskin 100 funktionsdugliga komponenter som kan återanvändas. Delarna loggas in, rengörs, funktionstestas och vid behov renoveras.


Swecons målsättning är att bli svenska mästare på återvinning av maskinkomponenter och man märker att efterfrågan ökar. En bidragande faktor är pandemin som lett till komponentbrist och ökad väntetid för nya maskiner. Då får de äldre maskinerna användas längre än vad man hade tänkt sig och det skapar ökande efterfrågan för reservdelar. Affärssegmentet för de begagnande reservdelarna växer och har en lägre prisnivå. Tillgången på begagnade maskiner har dock blivit en flaskhals.


Med majoriteten av delarna kommer garanti, tre månader och uppåt. I Swecons lager finns det 15 000 olika begagnade och kvalitetskontrollerade komponenter.


Källa: pressmeddelande