Banbrytande vattenprojekt får 31 miljoner


Jan 3, 2024


Unity4Water, ett initiativ från Mälardalens universitet, RISE och ett 30-tal samarbetspartners inom industri och livsmedelsproduktion, har som mål att revolutionera återvinning av avloppsvatten och processvatten samt att kunna kommersialisera och exportera tekniken internationellt.

 

Vatten utgör en allt viktigare fråga

 

Brist på dricksvatten är ett ökande problem på flera platser runtom i världen såväl som inom Sverige. Samtidigt används stora mängder dricksvatten för olika processer inom industrin och för bevattning av grödor. Projektet Unity4Water strävar efter att kunna sätta en ny standard för återvinning av vatten inom matproduktion och industrin genom hållbara och effektiva metoder för omvandling av avlopps- och processvatten till en resurs. Förhoppningen är att kunna bidra till den gröna omställningen och skapa ett paradigmskifte i synen på resurser.

 

Ett projekt som integrerar den senaste tekniken

 

Forskarna i projektet kommer att använda avancerad teknik för att kunna övervaka det återvunna process- och avloppsvattnet och för att optimera tillväxten av de grödor som vattnet ska användas för. Det handlar om allt mellan optiska sensorer, elektroniska näsor, koldioxidinfångningsteknik, AI och maskininlärning. Dessutom finns planer på att använda minidrönare med multispektrala kameror för att undersöka hälsan av växterna. Allt detta ska ske i en nybyggd forsknings- och demonstrationsanläggning där besökare ska kunna bevittna projektet och se fördelarna med att återanvända vatten, varav ett sådant är ett minskat behov av konstgödsel då även näringsämnen återvinns genom vattnet.

 

Samarbete med industrin

 

Projektet, som kombinerar teknik med samhällsvetenskap, har ett imponerande antal samarbetspartners. Utöver de akademiska; Mälardalens universitet, Mittuniversitetet, Lunds universitet, Biotech Heights och Chalmers Industriteknik återfinns även representanter från flera företag och industrier. Däribland Tetra Pak, ICA Maxi, Agtira, Mälarenergi och Siemens. Det finns även planer för en internationell expansion som ska påbörjas i ett pilotprojekt i Wichita Falls, Texas.

 

”Unity4Water representerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. På så vis handlar Unity4Water inte bara om forskning, utan även om samhällsengagemang, utbildning och en möjlighet att bidra till ett paradigmskifte i hur vi ser på och använder vårt vatten” – Monica Odlare, professor i miljöteknik vid Mälardalens universitet och koordinator för Unity4Water.

 

Projektet, som kommer att pågå under tre år har beviljats finansiering på sammanlagt 31 miljoner kronor där hälften kommer från samarbetspartners till projektet och den andra hälften från Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

 

Källa: Nyhet Mälardalens universitet och Nyhet RISE